Cevaplar

2012-09-30T10:54:22+03:00

She is going to stay. --> O kalacak.

I am not going to sit down. --> Oturmayacağım.

Are you going to go? --> Gidecek misin?

It is going to rain. --> Yağmur yağacak.

He is going to spend his vacation in Hawaii. --> Tatilini Hawai'de geçirecek.

We are going to meet each other tonight at 6:00 PM. --> Bu gece 18'de buluşacağız.

When are we going to meet again? --> Tekrar ne zaman buluşacağız?

Are you going to help me? --> Bana yardım edecek misiniz?

They are going to sell their old car. --> Eski arabalarını satacaklar.

I am going to give you a present now. --> Sana şimdi bir hediye verecegim.

I am going to be sick. --> Hasta olacağım.

I am not going to study . --> Çalışmayacağım.

The party is going to be a very interesting. --> Parti çok ilginç olacak.

I'm going to open the door. --> Kapıya ben bakarım.

They are not going to wait for us. --> Onlar bizi beklemeyecekler.

Ali is not going to spend the weekend in Uludağ. --> Ali hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmeyecek.

Ayşe is not going to tell you a story. --> Ayşe size bir hikaye anlatmayacak.

She is not going to cook today. --> O, bugün yemek pişirmeyecek.

Are you going to sleep? --> Uyuyacak mısın?

I'm going to make some sandwiches. --> Sana biraz sandviç hazırlıyım.

Who is going to make Jale's birthday cake. --> Jale'nin doğumgünü pastasını kim yapacak?

She is going to cook. --> O yemek pişirecek.

Why are you going to read that book? --> O kitabı niçin okuyacaksınız?

Are you going to come with me? --> Benimle gelecek misiniz?

I am going to see you soon. --> Seni yakında göreceğim.

She is going to meet her boss. --> Patronuyla görüşecek.

They are going to appear on TV. --> Televizyona çıkacaklar.

He is going to sell his house. --> Evini satacak

They are going to make a meeting. --> Toplantı yapacaklar.

We're going to be friends. --> Arkadaş olacağız.

She is going to make a big cake. --> Büyük bir pasta yapacak.

I'm going to fire him. --> Onu mutlaka işten atacağım.

She is going to turn me down. --> Beni kesinlikle reddedecek.

You are going to regret for this. --> Bunu yaptığına mutlaka pişman olacaksın.

She is going to have a baby. --> Onun bir bebeği olacak.

I am going to change my school. --> Okulumu değiştireceğim.

He is going to change his job. --> O işini değiştirecek.

She is going to buy a new car. --> O yeni bir otomobil alacak.

1 5 1
2012-09-30T10:54:47+03:00

She is going to stay. --> O kalacak.

I am not going to sit down. --> Oturmayacağım.

Are you going to go? --> Gidecek misin?

It is going to rain. --> Yağmur yağacak.

He is going to spend his vacation in Hawaii. --> Tatilini Hawai'de geçirecek.

We are going to meet each other tonight at 6:00 PM. --> Bu gece 18'de buluşacağız.

When are we going to meet again? --> Tekrar ne zaman buluşacağız?

Are you going to help me? --> Bana yardım edecek misiniz?

They are going to sell their old car. --> Eski arabalarını satacaklar.

I am going to give you a present now. --> Sana şimdi bir hediye verecegim.

I am going to be sick. --> Hasta olacağım.

I am not going to study . --> Çalışmayacağım.

The party is going to be a very interesting. --> Parti çok ilginç olacak.

I'm going to open the door. --> Kapıya ben bakarım.

They are not going to wait for us. --> Onlar bizi beklemeyecekler.

Ali is not going to spend the weekend in Uludağ. --> Ali hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmeyecek.

0