Cevaplar

2012-07-17T18:58:03+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Excel Eğitim İçeriği

Ad Yöneticisi
Özel Listeler
Verileri Sıralama
Verileri Filtreleme (Otomatik ve Gelişmiş)
Mutlak ve Göreceli Adresleme
Özel Yapıştırma Seçenekleri
Hücreleri Biçimlendirme
Metin Fonksiyonları
Mantıksal Fonksiyonlar
İstatistiksel Fonksiyonlar 
Tarih ve Saat Fonksiyonlar
Veritabanı Fonksiyonları
Arama ve Başvuru Fonksiyonları

Formül Denetleme
Formüllerdeki hata sonuçları ve düzeltilmesi
Formülde etkileyen ve etkilenen hücreleri izleme
Formülü adım adım değerlendirme

Diğer çalışma kitaplarıyla bağlantı oluşturma
Bağlantıları Açma, Kaynağını Değiştirme ve Bağlantıyı Kesme
Veri tabanlarından ve dosyalardan veri alma
WEB’den veri alma

Alt Toplam
Hedef Ara
Senaryolar
Veri Tablosu

Basit ve ileri seviye Grafik Oluşturma

Özet tablolar ve Özet Grafik raporları oluşturma ve silme
Özet Tablo ve Özet Grafik Raporunda Görünüş ve Düzeni Değiştirme
Özet Tabloda Verileri Seçme
Özet tablonun biçimini değiştirme
Öğeleri Görüntüleme veya Gizleme
Öğeleri Gruplandırma
Özet Tablolara Hesaplanmış Alan Ekleme
Toplamlar ve formüllerle özetleme
Veri Alma ve Yenileme

Çalışma Sayfasını Korumak
Çalışma Kitabını Korumak
Çalışma Kitabını Paylaşıma Açmak
Paylaşıma Açılmış Bir Çalışma Kitabını İzlemek
Yapılan Değişiklikleri Kabul veya Reddetmek 

Makroları Kaydetmek ve Çalıştırmak
Makroları Nesnelere Atamak
Makroları Menülere Atamak
Makroları Düzenlemek, İsimlendirmek ve Silmek
User Form Oluşturma ve Makro Kodlama

Kişi ve Kuruluşlara Yönelik Proje ve Çözüm Oluşturma

MAKROLAR & VBA

EĞİTİM İÇERİĞİ
1: Excel VBA Ortamı
2: Temel Kodlama Yetenekleri
3: Excel Nesneleriyle Çalışmak
4: Gelişmiş Kodlama İşlemleri
5: Form Uygulamalar

EĞİTİM İÇERİĞİ AYRINTISI

1. Excel VBA e Giriş
•Excel VBA Nedir?
•Programlama Ortamı
•VBA Ortamı
•VBA Project Elemanları

2. Temel Kodlama Yetenekleri
•Sub ve Function prosedür yapıları
•User-defined (kullanıcı tanımlı) fonksiyonlar 
•Veri Türleri: VB dilinde yer alan veri yapıları ve kullanımları.
•Değişkenler (Variables): Değişkenlerin ve sabitlerin tanımlanması.
•Operatörler: İşlem operatörleri ve kullanımları.

3. Excel Nesneleriyle Çalışmak
•Temel Nesneler 
•Properties, methods ve Events

4. Gelişmiş Kodlama İşlemleri
•Koşullu Deyimler: Karar yapıları. If.. Then..Else, Select…Case yapıları.
•Döngüler (Loop): Do...Loop, While...Wend, For...Next, For Each...Next gibi yapılar.
•MsgBox deyimi
•InputBox deyimi

5. Formlar (UserForms)
•Form Tasarımı
•Kontroller (TextBox, CheckBox, ComboBox, ListBox, CommandButton, ..)
•Form Doğrulama
•Örnek Uygulama: Veri girişi ve seçimler için formlar tasarlamak

0