Cevaplar

2012-11-28T19:29:47+02:00

Bir ııklı ehirdir Çanakkale. Ovalarından günebakanlar
akar ve o günebakanların boyu bulutları aar.
Gelibolu bir türküdür.Göz nasıl dourur pınarı ve su nasıl
akar;sevgiyle, yeile boarak doduu kuru toprakları;
öylesi derindir ezgilenii Türk’ün içinde,derindedir;kanın
ve etin çok ötesinde.
Çanakkale bir ııktır. Doumun ilk nidası orada yankı
vermi,hatta varlık yokluktan orada sıyrılmıtır.Kanımız
nasıl devranla bir akmaya bozkırda baladıysa ve can ete
nasıl o ay yanıklı topraklarda kavutuysa Çanakkale de bize
bir ikinci doum yeri olmu ve akıı artık iyice duran kan
orada ısınmı, orada canlanmıtır.Fakat hangi ıık hiçbir
elden kav almadan yanmaya balar,hangi ate rüzgardan bir
nefes,güneten bir ses ve aaçtan bir dal olsun almadan
tutumaya,yalaz yalaz akmaya ve arzı bir kızıl ate bahçesi
gibi göe yükseltmeye muktedir gelir?Gözler nasıl fezada
bir yaratıcı aramakta sebat ediyorsa,Çanakkale’de de bir
balatıcı, kav verici,nefes üfleyici; içinden kopan yükselii,
Türklüün damardan ete vuran söyleniini çevresine
akıtacak bir kurtarıcı aramayı da kendine o derece hak görmelidir

1 5 1