Cevaplar

2012-09-30T10:57:40+03:00

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

- I had my hair cut. - Saçımı kestirdim. (Kimin kestiği beli değil)

- She will have her blood pressure examined. - O kan basıncını ölçtürecek. (Kimin ölçeceği belli değil).

- We had our cow slaughtered. -  İneğimizi kestirdik. (Kimin kestiği belli değil)

- I had all the knives in the kitchen sharpened. (Mutfaktaki tüm bıçakları bileylettim.

- She got her piano tuned. (Piyanosunu ayarlattı.)

- We should have this text translated into English. (Bu metni İngilizce’ye tercüme ettirmeliyiz.)

- They had the ceiling whitewashed. (Tavanı badanalattılar.)

- Let us have this wood chopped up. (Bu tomruğu kestirelim.)

- The subscription should be renewed periodically. (Abonelik devrevi olarak yenilenmelidir

1 1 1
2012-09-30T13:15:32+03:00

you can do it ( bunu yapabilirsin ) i allowed to you ( izin veriyorum )

0