Cevaplar

2012-11-28T19:27:56+02:00

Edat veya ilgeç, farklı tür ve görevdeki sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan dil bilgisi öğesidir. Edatların tek başlarına anlamları yoktur; ancak diğer sözcüklerle birlikte, cümle içinde görev kazanırlar. Türkçede kullanılan başlıca edatlar:

gibi kadar sanki için ile -den dolayı -den ötürü -den beri -mek üzere -e karşın -e doğru -e değin denli -den öte -den sonra -den önce
1 5 1
2012-11-28T19:28:25+02:00

SIFATLAR(ÖNADLAR)

A. Sıfatların Özellikleri
B. Sıfat Çeşitleri

1. Niteleme Sıfatları

2. Belirtme Sıfatları
a. İşaret Sıfatları 
b. Sayı Sıfatları 
       - Asıl Sayı Sıfatları 
       - Sıra Sayı Sıfatları 
       -Kesir Sayı Sıfatları 
       -Üleştirme Sayı Sıfatları 
       -Topluluk Sayı Sıfatları 
c. Belgisiz Sıfatlar

d. Soru Sıfatları

C. Sıfatlarda Anlam
1. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme
2. Sıfatlarda Anlam Daraltma
3. Sıfatlarda Karşılaştırma

D. Yapı Bakımından Sıfatlar 
1. Basit Sıfatlar 
2. Türemiş Sıfatlar 
3. Birleşik Sıfatlar 
     a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar 
      b. Kurallı birleşik sıfatlar 
4. Pekiştirilmiş Sıfatlar 
5. Kelime Grubu Hâlindeki Sıfatlar

1 1 1