Cevaplar

2012-09-30T11:10:49+03:00

Biyolojik etmenler: Kişinin çevresinde bulunan bütün canlılar ve bu canlılara ait ürünler biyolojik çevreyi oluşturur. Biyolojik çevreyi beş ana öğede incelemek mümkündür. Bunlar; a. Mikroorganizmalar, b. Vektörler, c. Bitkiler, d. Hayvanlar ve insanlar, e. Hayvansal ve bitkisel besinlerdir. Biyolojik çevreyi oluşturan öğeler kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir. Fiziksel etmenler: İnsan sağlığını ve iş verimini etkileyen başlıca fiziksel etmenler şunlardır: a. Su b. Çöpler ve gübreler (Resim 1.13) c. Gürültü (Resim 1.14) d. Lağım ve pis sular (Resim 1.15) e. Barınak şartları (Havalandırma, ısıtma, aydınlatma vb.) f. İklim şartları (Nem, ısı, hava basıncı vb.) g. Hava h. Işık i. Radyasyon j . Giyim eşyaları k. Kamuya açık yerler (sinema, yemekhane, taşıtlar vb.) (Resim 1.16) l . İş yeri ve çalışma şartları m. Ölüler ve mezarlıklar  Psikolojik etmenler; metabolizmanın çalışmasın olumsuz yönde etkileyen ruhsal zorlanmalar, stres, heyecan, korku vb. durumlardır

0