Cevaplar

2012-11-28T19:39:26+02:00
• Usain Bolt is the fastest runner on the world. • Usain Bolt dünyanın en hızlı koşucusudur.   • Bill Gates is the richest person. • Bill Gates en zengin insandır.   • İstanbul is the most crowded city in Turkey. • İstanbul, Türkiye’deki en kalabalık şehirdir.     • Adana is the hottest city in Turkey • Adana Türkiye’deki en sıcak şehirdir.

Yukarıda bir sıfatı comparative ve superlative yapmak için sıfatın sonuna ekler taktık.
Ancak bazen düzensiz olan sıfatlar da karşınıza çıkabilir. Aşağıdaki tabloda 
Ingilizce düzensiz sıfatlar ı göreceksiniz. Kural

 

Tek heceli sıfatlar;
Sıfata –er, 
-est ekleneceği durumlar
İki heceli sıfatlar;

1.Eğer ilk hece 
–y, -ple, -ble, 
-ow ile bitiyorsa.

2.Eğer sıfat 
–y ile bitiyorsa
“y” harfini “i”
ile değiştirin ve 
“-er” veya “est”
eki ekleyiniz.

 


3.buradaki iki heceli
olan sıfatları da 
more ve the most
ile birlikte kullanırız

 

 

4.İki heceden daha
fazla ise more ve 
most kullanırız.


Düzensiz Form:

 

Sıfat

 

Sıfat
Big
Fat
Large

Happy
Simple
Humble
Narrow
Clever

 

Handsome

 Famous
Severe
Accurate

 

 

 

 

Interesting
ExpensiveGood


Bad
Little
Much
Many
Far< 

 

 Comparative

 

Comparative
Bigger
Fatter
Larger

Happier
Simpler
Humbler
Narrower 
Cleverer/more clever

 

 

Handsomer/more handsome

 More famous
More severe
More accurate

 

More interesting
More expensive

 

 

 

Better
Worse
Less
More
More
Farther/ further

 

 

Suparlative

 

The biggest
The fattest
The largest

The happiest
The simplest
The humblest
The narrowest
The cleverest/ the
most clever

 

The handsomest/ the most handsomer
The most famous
The most severe
The most accurate

 

 

 

The most interesting
The most expensive


The best
The worst
The least
The most
The most
The farthest/ the furthest

 

 

  1.Ali is ……………… in our class. (tall)
2.Amazon is ……………………. River on the world. (long)
3.Niagara is …………………….. fall on the world. (high)
4.A paper is ………………. a pen. (light) Kategoriler Modals Modals 1 Modals 2 Modals 3 Have Has Got Pronouns in English Pronouns Personel Pronouns Object Pronouns Indefinite Pronouns Belgisiz Zamirler All - All Of S.PastTense Was/Were Simple Past Tense Soru Yapıları Past Hale Dönüştürme Düzensiz Fiiller Present Continuous Tense Present Perfect Tense Wiil Future Tense Past Continuous Tense The Future Continuous Tens Present Perfect Continuous Tense Past Perfect Continuous Tense Countable Uncountanle Nouns Countable Uncountable Uncountable Nouns Past Perfect Tense Simple Present Simple Present Tense Düzensiz Çoğullar Passive Voice Prepositions On in At, Across, Over, Along, Through, Above,Over, Bellow,Under,Between,Beside
0