Cevaplar

2012-11-28T19:46:43+02:00

su................................

0
2012-11-28T19:46:44+02:00

Oksijenin bulunduğu ortamlar

İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşturan bazı mikroorganizmalar, içinde oksijen bulunmayan (anaerobik) besi yerlerinde üreyebilir Böyle mikroplarda (klostridium, aktinomices, sferoforus, vs) oksijen toksik etki yaratır Bunlar aynı zamanda oksijen ile ilişkili herhangi mekanizmaya da (sitokrom oksidase, katalase, peroksidase, vs) sahip değildirlerAnaerobların üremesi düşük oksidasyon-redüksiyon potansiyeline bağlıdır ve bu da hava bulunan ortamlarda imkansızdır Serbest
oksijenin bulunduğu durumlarda oluşan biyooksidasyon reaksiyonlarında, genellikle, hidrojen peroksit teşekkül eder Mikroplar, bunu kendilerinde bulunan özel katalase enzimleri ile ayrıştırırlar Halbuki, anaeroblarda bu enzim olmadığından, H2O2 ayrıştırılamaz ve toksik etki yapar

0