Cevaplar

2012-11-28T19:50:18+02:00

Anlamı “yapabilmek” demektir.Tüm öznelerle kullanılır ve hepsinde fiilden önce gelip,fiile yapabilme anlamı katar.-I can run fast.(Hızlı koşabilirim.)

-You can swim(Sen yüzebilirsin)

-They can do this question.(Onlar bu soruyu yapabilirler.)

-We can speak 4 languages.(Biz 4 dil konuşabiliriz.)

-He can understand her.(O,onu anlayabilir.)

-She can read more fluently.(O daha akıcı bir şekilde okuyabilir.)

*Eğer bir şeyi yapamadığımızdan bahsetmek istiyorsak “can not” yada kısa şekliyle “can’t kullanıyoruz.Yukarıdaki cümleleri olumsuz yaparak daha net anlayabiliriz.-I can’t run fast.(Hızlı koşamam.)

-You can’t swim(Sen yüzemezsin)

-They can’t do this question.(Onlar bu soruyu yapamazlar.)

-We can’t speak 4 languages.(Biz 4 dil konuşamaz.)

-He can’t understand her.(O,onu anlayamaz.)

-She can’t read more fluently.(O daha akıcı bir şekilde okuyamaz.)

*Bir şeyin yapılabilirliğini sormak içinde bu kalıbı kullanacağız.Bu sefer “can” yapısını başa alıp soru formuna çevireceğiz.-Can you run fast?(Hızlı koşabilir misin?)

-Can they speak English?(Onlar İngilizce konuşabilirler mi?)

-Can she understand me?(O beni anlayabilir mi?)
CAN(ability)
Türkçede «kırabilmek, açabilmek, okuyabilmek» gibi fiilerin sonuna eklediğimiz «-ebilmek, -abilmek» yardımcı fiilidir.
Yeterlilik bildirir.
Türkçede fiillerin sonuna eklediğimiz «-bilmek» yardımcı fiiline karşılık can yardımcı fiili İngilizcede yalın halde bulunan fiillerin önünde yer alır.
Ayrıca bir model verb'tür.

Can cümle başına getirilirse cümle soru haline girer.

Can fiili ile olumlu cümle

I can read this book. (Bu kitabı okuyabilirim.)

You can sit here. (Buraya oturabilirsin.)

Can fiili ile olumsuz cümle

She can't come on Sunday. (O pazar günü gelemez.)

Hasan Bey can't go to England. (Hasan Bey İngiltere'ye gidemez.)

Can fiili ile soru cümlesi

Can you clean this room? (Bu odayı temizleyebilir misin?)

Can Selma speak English? (Selma İngilizce konuşabilir mi?)

Can fiili ile soru kelimeli soru cümlesi

Where can the girls go on Sunday? (Kızlar Pazar günü nereye gidebilir? )I can swim. (Yüzebilirim.)
I cannot (can’t) speak German (Almanca konuşamam.)
Can you fly? (Uçabilir misin?)
Yes, I can. / No, I can’t. (Evet. / Hayır.)
What can I do for you? (Senin için ne yapabilirim?)
I can’t fly a plane. (Ben uçak uçuramam.)
They can finish the game on time. (Onlar oyunu zamanında tamamlayabilirler.)
Can she drive a car? (O araba sürebilir mi?)
He can speak Chinese. (Çince konuşabilir.)
Tom can speak French fluently. ( Tom akıcı Fransızca konuşabilir.)
He can type very fast. (Çok süratli daktilo yazabilir.)
I can’t play soccer well. (Futbol iyi oynayamam.)


Can fiili ile olumlu cümle

Özne can Yalın halde fiil diğer kelimeler

I can read this book.
You can sit here.
Ahmet can speak English.
They can open the door.

Can fiili ile olumsuz cümle
Özne +cannot (can't) +yalın halde +fiil+diğer kelimeler
She can't come on Sunday.
Hasan Bey can't go to England.
They can't fill that bucket.
Mr. Miller can't speak Turkish.

Can fiili ile soru cümlesi
can+ özne+ yalın halde fiil+ diğer kelimeler

Can you clean this room?
Can Selma speak English?
Can his father read these letters?
Can she put the glasses there?

Can fiili ile soru kelimeli soru cümlesi

soru kelimesi +can+ özne+ yalın halde fiil+ diğer kelimeler

What can you eat there?
Where can the girl go on Sunday?
What can Tom put into the bag?

indirmek için tıkla: http://www.webilgi.com/ingilizce/17971-can-ve-cant-ile-ilgili-cumleler.html#ixzz2DXatIRUx

0