Cevaplar

2012-11-28T20:03:43+02:00

İlk düzenli ordu sistemini meydana getirmişlerdir.

0
2012-11-28T20:03:57+02:00

(MÖ 2350- 2150)

 

- Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon tarafından Agade merkez olmak üzere kurulmuştur.

 

- Sümerler son veren Akadlar merkezi ilk devleti kurdular.

 

- Dicle ile Fıratı birbirine bağlayan ilk kanalı açtılar.

 

- Kral Sargon zamanında Elam, Suriye, Lübnan ve Toroslar'a kadar topraklarını genişlettiler. (Dünya imparatorluğu deyiminin (bilgi yelpazesi.net) çıkmasına neden oldular)

 

- MÖ 2150 yılında Zağanos dağlarından gelen Guttiler Akadlar'a son verdiler.

 

- Akadlar’da Kralaà İlahi dünya hakimi veya Akadlı Tanrı denirdi.

 

- Dinleri çok tanrılıydı.

0