Pragmatist bir manifestonun edimsel imgelenmelerine öykünen yaptırımları karakterize eden kuramların tümünü gerçekleyebilme yetisine haiz bir öngörümsel önerme varyantı olarak kabul edilse de, içsel çatışıklıkları pasivize etmenin bilişsel algılanması söz konusu olduğunda pitoresk bir tümevarım sağlayabilecek bir betimlemeyi, en marjinal kulvarlarda, ayrımlanabilir ve determinist bir tarzda angaje edebilme kapasitesine sahip olan nedir?1

Cevaplar

2012-06-07T08:30:29+03:00

1.cisi bu soru dünyanın en zor sorusuymuş yani sen bile bilmiyorsun interntten alıp buraya atıyosun :D

 

2.cisi cevabı genelde "insan"  veya "b+c=cacık" gibisinden oluyormuş.

 

yalnız bana sorarsan menemen derim :P Neden Diyeceksiniz :)

 

edimsel bir imgelemenin içe dönüksel dışa vurumunun paradigmalarının persfektif karakteriize edilmesine öngörümsel bir bir önermede bulunmak muallak bir katogorisel içgünümdür sembolizik bahanelerle pasivize edilen çatışıkların çatışmalarının sebebiyetinin kendi içinde çatışmalarından doğan determinis mazoşist gibi bir grup insan topluluğunun bir ortamda örgütlenip 2 kilo domates 100 gram biber 5 yumurtayla yaptığı menemen olarak düşünüyorum ben 

0