Cevaplar

2012-11-28T20:46:34+02:00
Kısaca Biyoteknoloji

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Biyoteknoloji İle Üretilebilecekler

Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar.

İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üretilmesi Bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi Çok zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak,tuzlu…) yaşayan organizmaların enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaştırarak bunların sanayide kullanılması Yeni sebze ve meyve üretimi İnsandaki zararlı genlerin elemine edilmesi Aşı, pestisit, tıbbi bitki üretimi.

 

Biyoteknoloji Nasıl Gelişir?

Biyoteknolojiler 21.Yüzyıla damgasını basacak ve dünyanın çehresini değiştirecek çalışma alanı olarak görülüyor. Türkiye bu alanda söz sahibi olabilir mi? Bu konuda neler yapılmalı?

Gelişmekte olan birçok ülke ve hatta gelişmiş ülkelerin bazı bölgeleri bile yaşam bilimleri odaklı bir ekonomi geliştirmekte zorlanırken, Türkiye’de bu konuya eğilmek için, sadece aşağıda sayılanlar ile kısıtlı olmayan birçok değer oluşmuştur.

> Yaygın üniversite AR-GE ve insan sermayesi altyapısı üzerine kurulmuş temel yaşam bilimleri odaklı araştırmalar ve uygulama aşamasına getirilmiş ileri yaşam bilimleri teknolojileri;> “Kişisel tıbbi yaklaşımlar için genetik tanı” gibi gelişmiş alanlarda faaliyet gösteren az sayıda, fakat son zamanlarda çoğalma eğilimi gösteren, insan biyoteknolojisine odaklanmış yerel girişimler;

> Endüstriyel gıda biyoteknolojisinde, özellikle ticari maya ürünleri ve buna bağlı fermentasyon teknolojileri alanında, dünya liderleri arasında bulunulması;

> Çok iyi gelişmiş bir yerel jenerikçi ilaç sektörünün ve hemen hemen tüm uluslarası büyük ilaç firmalarının Türkiye’de varlığı;

> Avrupa, Orta Doğu, Asya ve yeni açılmakta olan uluslararası başlıca pazarlara coğrafi yakınlık ile birlikte, avantajlı maliyet yapısı ve insan gücü bulunması.

Yukarıda özetlenen değerlerin varlığı bir baz oluşturarak yaşam bilimleri alanında ilerlemeye olanak sağlamasına karşın, yaşam bilimleri ekonomisi gelişim zincirinde büyük boşluklar vardır. Teknoloji odaklı ekonominin sağlıklı gelişimi için gerekli olan teknoloji, yetenekli işgücü ve kapitalin tam olarak çalışmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu sistem içinde herhangi bir boşluğun oluşması, büyümenin yavaşlamasına ve nispi performansın düşmesine neden olur. Yüksek performans için gerekli olduğu düşünülen unsurlar:

• İNOVASYON – Üniversite, devlet veya özel araştırma laboratuvarları gibi yeni bilgi ve buluşları üretecek, girişimciliği ve ticaretileştirmeciliği teşvik edecek güçlü fikri müliyet altyapısının olması.• İŞBİRLİĞİ – Bilginin kişiden kişiye veya bir firmadan diğerine akışını sağlayacak etkili; kuruluşlararası resmi ve çalışanlararası gayri-resmi iletişim ağlarının bulunması.

• ALTYAPI – Global arenada rekabetçi olabilmek için gerekli olan gelişmiş AR&GE olanaklarına, teknolojilere, işletmeler arası işbirliğine, kuluçka merkezlerine, ileri düzeyde iletişime, bilişime ve modern fiziksel altyapıya sahip olunması

• YETENEK – Sadece AR&GE ve inovasyon alanlarında değil, genel teknik işler için de yetenekli ve yeniliğe kolayca uyum sağlayabilecek insan kapitaline ihtiyaç vardır. Ayrıca, lisans almak veya vermek için tecrübeli İş Geliştirme uzmanları ve Fikri Mülkiyetlerin değerlendirilmesinde ve korunmasında yardımcı olabilecek bilgiye sahip işgücü, lider biyoteknoloji şirketlerinin oluşumları için gerekli kaynaklardır.

• YATIRIM VE BÜYÜME İÇİN KAPİTAL – Başarılı ülkeler şirketlerin tüm gelişme evreleri için ulaşılabilir fonlar sunmaktadır. Bu fonlar, erken-evre pazar ve konsept kanıtlaması çalışmaları ve fikri mülkiyet koruması için sunulur. Daha ileri aşamalarda, “pre–seed”, “seed”, “risk sermayesi” ve “uzun vadede büyüme için kapital” devreye girer. Kapitale ulaşamayan en iyi fikirler bile hayata geçemez veya ulaşılabilir fonları sunan ülkelere kaybedilmeye mahkum olurlar.

 
0