Cevaplar

2012-11-28T20:58:58+02:00

İnsanların maddî ihtiyaçlarını karşıla­mak için yapılan, eğitim vetecrübe gerekti-

ren işe zanaat adı verilir. Zanaatın hUner, marifet anlamı da vardır. Bir işle, bir mes­lekle uğraşan yahut bir işte ustalığı ve ma­hareti olanlara da "sanatkâr" denilir.

İbn Haldun, insanların geçim yolların­dan söz ederken çiftçilik, sanat (zanaat, h it­fa) ve ticareti tabiî geçim yolları olarak zik­reder. Ona göre zanaatlar genellikle insan toplumlarının göçebelikten medenî şehir hayatına(bedevîlikten hadarîliğe) geçme­leri ile birlikte ortaya çıkar. Dolayısıyla za­naat şehir hayatının tabii bir sonucudur.

İbn Haldun, zanaatleri üç kısma ayırır:

1-ister zarurî olsun ister olmasın insanların geçimi ile ilgili olan zanaatlen Dokumacı­lık, ipekçilik, marangozluk, demircilik gibi.

2- İnsanın özel iğini teşkil eden düşünceye âit ilim ve zanaatler: İstinsah, ciltmüzik, şiir ve ilim tahsili gibi 

3- Siyasete (sevk ve idare) mahsus olan zanaatler: Askerlik gi­bi.

İbn Haldun, ayrıca zanaatleri (sanatlarıbasit ve mürekkep olarak ikiye ayırır. Za­rurî ihtiyaçlarla ilgili sanatlarıbasitlüks (kemâli) ihtiyaçlarla ilgili olan lan da mü­rekkep sanallar olarak ifâde eder. Halkın kaygusu sadecezarurî ve hayatî İhtiyaçları­nı temin düşüncesine yönelirse marangoz­luk, demircilik, terzilik, kasaplık, dokuma­cılık gibi basit zanaatler ortaya çıkar. Me­deniyet gelişip halk lüks olan şeyleri iste­meye başlayınca zanaatlerde de gelişme ve çeşitlenme görülür. Daha zarif ve kalitesi üstün işler yapılmaya başlanır. Kuyumcu­luk, ipek dokumacılığı, ciltçilik, hattatlık, tezhip, mûsikî ve şiir böyledir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-28T21:12:27+02:00

                                             Ayakkabıcı

 

Yolda Yürüken Doktor Olacağına, Ayakkabıcı Arkadaşımın Yanına Oturdum :

 ___  Nasılsın Arkadaşım Hala Aklıma Takılı birşey Vardı Sorunlar Yüzünden Sana Sormayı Unuttum Doktor Olcaktında Neden Ayakakkabıcı Oldun Dedim O Şöyle Karşılık Verdi:

____ Kahve Yapayım Bekle Az Hele. Bekledim Kahveyi Getirdi.

____ Nasılsın Yavrum İyimisin

____ İyiyim Amca Sen nasılsın

____ Tanrının Verdiği Kadar Yavrum

____Amca Sen Neden Ayakkabıcı Oldun Doktor Neden Olmadın Bütün Mahalle Bunu Konuşuyor. Ve Bana Öyle Karşılık Verdi Ki Ağzım Açık Kaldı.

____ Zanaati Sevdiğimden Yavrum. Ben Zanaatin Ne Olduğunu bilmiyordum Sordum Ve Şöyle Dedi:

____ Küçük El Sanatları. Çok Şaşırdım Dedim ki:

____ Siz Sırf Zanaati Sevdiğinizdenmi Ayakkabıcı Oldunuz Dedim.

____ Evet Dedi. Ben Çok Şaşırdım Ve O Arkadaşımın Ayakkabıcı Olmasının Sebebini Anladım.

0