Cevaplar

2012-11-28T21:56:58+02:00

1)İstanbul boğazından geçen gemiler boğazdan geçişi sırasında yanlarına kılavuz gemileri alırlar. Bu gemiler boğazı bilmeyen gemilere yol gösterirler. Peygamberler de aynen böyledir. Bu metne göre peygamberlerin insanlık için önemi nedir?

a) İnsanların yaşamını kolaylaştırmak                      b) İnsanlara kılavuzluk yapmak

c)İnsanları eğitmek          

d)insanlara yardımda bulunmak

 

2)I-Kendisine Kutsal Kitap verilen peygamber

    II- Kendisine Kutsal Kitap verilmeyen peygamber.

Yukarıda I ve II de tanımları verilen kavramlar hangileridir?

 

I

II

A

Rasül

Nebi

B

Elçi

Nebi

C

Nebi

Rasül

D

Rasül

Elçi

 

3) Kuran-ı Kerim’le ilgili olarak hangi seçenekte yanlış bir bilgi vardır?

a)Değişmeyen tek kutsal kitaptır

b)23 yıllık zaman diliminde inmiştir.

c) Hz Muhammed sağlığında Kuranı kitap haline getirmiştir.

d) İlk ayet 610 yılının ramazan ayında indirilmiştir.

 

4)Aşağıdakilerden hangisi rasül peygamberlere örnek değildir?

a)Hz Adem                   b) Hz Davut

c) Hz   Musa                d) Hz İsa

 

5)İmanın şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)peygamberlere iman         b)Namaz kılmak

c) Kutsal kitaplara iman    d)Ahirete iman

 

6)”Deki Yer yüzünde insanlar yrine gezip  dolaşan melekler olsaydı elbet onlara gökten peygamber olarak melek bir indirirdik” (isra suresi, 95. ayet)

Bu ayete  göre peygamberlerin insanlardan seçilme nedeni olamaz?

a)İnsanlar için en güzel örnek bir insandır

b)Peygamberlerin muhatabının insan olması

c)Yer yüzünde insanların yaşaması

d)Peygamberlerin dürüst ve güvenilir olmaları

 

7)Hz Muhammd’e Mekkelilere verilen lakabı onun hangi nitelikleriyle ilgilidir?

a)İsmet- tebliğ            b)Emanet- fetanet

c)Sıdk-emanet           d)Sıdk- emanet

 

8) I-Peygamberlerin günahsız olması

  II-Allahtan aldıkları mesajları insanlara anlatması

 III-Peygamberlerin akıllı ve zeki olması

Yukarıda I,II ve III de tanımları verilen kavramlar hangileridir?

 

I

II

III

a

fetanet

tebliğ

ismet

b

ismet

tebliğ

fetanet

c

sıdk

emanet

tebliğ

d

emanet

fetanet

ismet

 

9)İlahi kitapların yanı sıra bazı peygamberlere de suhuflar kitapçıklar gönderilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden değildir

a)İdris (a.s.)                       b)Şit (a.s.)

c)İbrahim  (a.s.)                d)Nuh (a.s.)

 

10)Hz.ibrahim (a.s)’in zamanın zalim kralı Nemrutla yapmış olduğu münazara ve verdiği cevaplar peygamberlerin hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?

a)İsmet      b)Tebliğ  c)Fetanet  d)Emanet

 

11)  Kuranda adı geçen kaç peygamber vardır?

  a)25         b)28          c)30        d)124000

 

 

 

 

 

 

12)Vahyi(Allahın mesajını-insanları doğru yola ileten ilahi kuralları) kim-kime gönderir?

 

kim

kime

a)

Allah

Peygamberler

b)

Peygamber

İnsan

c)

Allah

Melek

d)

Melek

Peygamber

 

13)Peygamberlere gelen mesajların ortak amaçlarından değildir?

a)Ahlaki olmayı öğütlemişlerdir

 b)İnanıp-ibadet etmeyi öğütlemişlerdir.

c)Adalete önem vermeyi öğütlemişlerdir.

d)Kendilerini üstün tutmaya özen göstermişlerdir.

 

14)Kutsal kitaplardan tevratla ilgili olarak hangi seçenekte yanlış bir bilgi vardır?

a)Hz Musaya indirilmiştir.

 b)Yahudilik dininin kutsal kitabıdır.

c)Diğer adı tora’dır       

d)27 bölümden oluşur

 

15) Kutsal kitaplardan incille ilgili olarak hangi seçenekte yanlış bir bilgi vardır?

a)Matta incili günümüze kadar gelmiştir.            b)Hz isanın doğumu, yaşamı ve mucizeleri anlatılır

c)Hristiyanlık dininin kutsal kitabıdır.       

d)Değişmeden kalmıştır.

 

 

16)Allahın vahiy yoluyla Hz Muhammede gönderdiği kuranın dili Arapçadır. İslam dininin kutsal kitabıdır. Kuran peygamberimizi bir defada inmiş onu peygamberimiz insanlara parça parça anlatmıştır

Yukarıdaki metinde yanlış olarak verilen bilgi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a)Kutsal kitapların sonuncusudur.

b)23 yıllık zaman diliminde inmiştir.

c)Peygamberimizin n büyük mucizesidir.

d) İlk ayet hira mağarasında inmiştir.

 

16)Boşlukları doldurarak tamamlayınız?

Bismi………………………………………………………..

Sizin en hayırlınız Kur’anı …………….

Vel asri innel insane lefi  ……………………… ……… ……… …… … …… …………………….

 

17)Aşağıdaki cümlelerin açıklamaları doğru ise (D) yanlışsa (Y) koyunuz?

 (……)Yüce Allah tarafından insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilen kitaplar vardır.

(……)Peygamberler her zaman mucize gösterebilirler

(……)Peygamberler Allahtan aldıkları mesajları insanlara olduğu gibi anlatmışlardır.

18)Aşağıdaki boşlukları evrende var olan düzene ilişkin örneklerle doldurunuz?

 

19)Aşağıdaki şemayı Kuranda adıgeçen peygamberlerin isimleriyle doldurunuz?

 

 

1 5 1
2012-11-28T21:57:34+02:00

http://www.sorubak.com/6sinif-din-kulturu-1donem-1yazili-sorulari_41407p.html al bak bizim hoca hep burdan soruo hep 100 alıom

1 5 1