Cevaplar

2016-11-18T22:54:49+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Ruh, en basit haliyle insanların görünür olmayan halleridir. Dini anlayışa ve felsefeye göre ise ruh bireyi oluşturan temel etmendir. Psikoloji bir bilim dalı olarak gözlenebilen olayları ve bu olaylara zemin hazırlayan zihinsel süreçleri inceler. Psikolojiyi bilim olarak adlandırabilmemizin sebebi deneylere dayanabilmesi ve gözlemlenebilen, soyut kavramlarla ilgilenmesidir. Ruh ise somut olmadığı için psikolojinin alanına girmez ve ruh metafizik ile ilgilidir. Metafizik ise felsefede "bilimler ötesinde kalan" varlığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
0