Cevaplar

2012-11-29T01:25:04+02:00

1- Tarih ne demektir?

Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

2- Tarihi hikayeden ayırarak bilimsellik kazandıran özellikleri nelerdir?

3- Tarih biliminin diğer bilimlerden farkını yazınız?

4- Tarih biliminin temel konusu nedir?
Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

5- Tarih biliminin yöntemini açıklayınız?

3- Tarih biliminin tanımı yapılırken hangi özellikleri kesinlikle bulunmalıdır?

4- Tarihte kaynak ne demektir? I. ve II.elden kaynakları örneklerle açıklayın?

5- Tarihi kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

6- Zamana kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

7- Konuya kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

8- Tarihi sınıflandırmanın temel amacı nedir?

9- Günümüzdeki Amasra ilçemizin eski adının “ Paflogonya” olduğunu bulan bir tarihçi hangi yardımcı bilim dalını kullanmıştır?

10- Bir tarihçi olarak araştırdığınız tarihi bir konuda eldeki kaynakları kullanmak için hangi yöntemleri kullanırdınız? Bu yöntemleri kullanım sırasına göre sıralayınız.

11- …………………bilim dalını tarihe yardımcı olması yönünden açıklayınız.

12- Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yrdcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

13- Tarih devirleriyle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

14- Takvim ne denektir? Tarihte ilk kez kimler kullanmışlardır?

15- Takvimlerde bir yıl olarak hangi sistemler kullanılır? Bunlar neye göre hesaplanır?

16- Tarihte yazıyı ilk kez kimler bulmuştur?Anadoluya yazıyı kimler getirmiştir?Bu yazılı belgeler nerede bulunmuştur?

17- Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız?

18- Güneş yılı esaslı takvim ile ay yılı esaslı takvim arasında iki temel farkı belirtiniz.

19- Miladi takvime göre 29 Ocak 2004 tarihi, Rumi takvime göre hangi tarihtir?

20- Hicri 857 Miladi hangi yıla tekabül etmektedir?Çıkan sonuç size neyi hatırlatıyor?

21- Rumi takvime göre ……..yılı, miladi takvime göre hangi yıldır?

22- Hicri……yılını, miladi takvime çeviriniz?

23- Hicri takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.

24- Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farkları yazınız.

25- Miladi……yılını, hicri takvime çeviriniz?

26- Miladi takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.

27- Miladi takvimin kullanılmasına ülkemizde niçin ihtiyaç duyulmuştur?

28- M.Ö.3500 yılında yazının bulunmasından günümüze kadar kaç yıl geçmiştir?

29- 18.yüzyılın 2.yarısı ile ilgili bir tarih yazınız?

30- …….tarihinin yüzyıl olarak okunuşunu yazınız.

31- Tarih öncesi devirleri şematik olarak yazınız.

32- Tarih devirlerini şematik olarak yazınız.

33- Türkiyenin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden 5 tanesinin adını ve yerini yazınız.

34- Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri yazınız.

35- Türk devletlerinin zayıflayıp parçalanmasında hükümdarlık anlayışının etkisini açıklayınız.

36- MÖ.2.binden MÖ.6.yüzyıla kadar Türkiye topraklarında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

37- Tarihte ilk yazılı anlaşmasının adını, tarihini ve hangi devletler arasında imzalandığını yazınız.

38- İyonya neresidir?başlıca İyon devletlerinin isimlerini yazınız.

39- Kendi adlarına para bastıran ilk Türk toplumu kimlerdir?

40- Hititler, Sümerler, Mısırlar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?

41- MÖ.6.yy’dan MS.11 yy’a kadar Türk topraklarında egemen olan devletlerin isimlerini yazınız.

42- Bizans İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız

43- Roma İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız.

40- Mezopotamya neresidir?

0
En İyi Cevap!
2012-11-29T01:33:39+02:00

1 Zamana kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

2 Konuya kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

3 Tarihi sınıflandırmanın temel amacı nedir?

4 Günümüzdeki Amasra ilçemizin eski adının “ Paflogonya” olduğunu bulan bir tarihçi hangi yardımcı bilim dalını kullanmıştır?

 5Bir tarihçi olarak araştırdığınız tarihi bir konuda eldeki kaynakları kullanmak için hangi yöntemleri kullanırdınız? Bu yöntemleri kullanım sırasına göre sıralayınız.

6- …………………bilim dalını tarihe yardımcı olması yönünden açıklayınız.

7- Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yrdcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

8- Tarih devirleriyle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

9- Takvim ne denektir? Tarihte ilk kez kimler kullanmışlardır?

10- Takvimlerde bir yıl olarak hangi sistemler kullanılır? Bunlar neye göre hesaplanır?

11- Tarihte yazıyı ilk kez kimler bulmuştur?Anadoluya yazıyı kimler getirmiştir?Bu yazılı belgeler nerede bulunmuştur?

12- Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız?

13- Güneş yılı esaslı takvim ile ay yılı esaslı takvim arasında iki temel farkı belirtiniz.

1 5 1