Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-29T11:24:23+02:00

Günlük Yaşamda;
 Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilme
 Sezgisel egemenlik ve sağduyu sahibi olabilme
 Açık ve kesin anlatım gücü kazanma
 Bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığı geliştirme
 Yeni düşünceleri kabule hazır olma
 Kendine güven duygusu geliştirme ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olma
 Problem çözme becerilerini geliştirme ve bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanma
Eğitim Hayatında;
 Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilme
 Usavurma yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilme
 Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilme
 Özgün düşünebilme ve araştırabilme
 Özel kavramları kesin olarak genelleyebilme.
 Matematiksel usavurma, istatistiksel usavurmanın doğasını ve sınırlılıklarını kavrama 
 Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve usavurma alışkanlığı geliştirme
 Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirme
 Problem çözmede hesap makinesi ile bilgisayar kullanmayı öğrenerek matematiksel iletişim kurma
Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirme 

0