Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-29T13:07:08+02:00

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI


 *Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.
 *Derebeylik rejimi sarsılmıştır.
 *Skolastik düşünce zayıflamaya başlamıştır.
 *Akdeniz limanları (Venedik ve Ceneviz, Marsilya gibi) ve Akdeniz ticareti önem kazanmıştır.
 *Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan şehir devletleri Akdeniz ticaretini ele geçirerek,  zenginleşmişlerdir.
 *İslam dünyasındaki (doğudaki) teknik buluşlar (kağıt, matbaa, pusula, barut, dokuma, cam, deri işleme v.b.) Avrupa’ya taşınmış, Avrupa’da kültür hayatı canlanmıştır.

 *Bazı Müslüman alimlerin eserleri (İbn-i Sina, Farabi) ve antikide eserleri Avrupa’ya taşınmıştır.
 *Anadolu, Suriye, Filistin, İstanbul gibi bölgeler harap olmuştur.
 *Türklerin İslam dünyası içinde değeri artmıştır.
 *Türkler ileri harekatı kesintiye uğramıştır.
 *Köylüler bazı haklar elde etmiştir.
 *Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlar, önyargıları yıkılmıştır.

Haçlı Seferleri’nden etkilenen devletler : Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Eyyubiler, Zengiler, Danişmentliler, Memlukler, Fatımiler, Bizans

1 5 1
2012-11-29T13:40:08+02:00

Kudüs'ün ele geçirilememesi kiliseye duyulan güveni azalttı.
Türklerin Avrupaya ilerliyişi gecikti
Doğu ve Batı arasındaki ticaret canlandı
Akdeniz ticareti önem kazandı
Seferlerden bir çok dere beyi geri dönemediği için Avrupaya dere beylik zayıflamaya başladı
Avrupalılar Müslümanlardan öğrendikleri pusula, kağıt,top barutu, matbaa gibi icatları avrupaya götürüp yerleştirdiler  
NOT:(BİZE BUNLARI HOCA YAZDIRDI) (DOĞRUDUR YANİ ) 

0