Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-12-07T17:53:44+02:00

MİHRİBAN ŞİİRİ İNCELEME VE ÇÖZÜMLEME 

A-) ŞİİR DİLİ 

A.1-) Nazım Yönü 

A.2-) Dil Hassâsiyeti 
a-) Duygu 
b-) Çağrışım; (Şiirin İmajı/İmgesi) 

A.3-) Muğlaklık (Kapalı Anlatım) 


B-) MUHTEV 

B.1-) İmaj / İmge / Sembol / Muhayyile / Betimleme 
B.2-) Tema / Konu 


C-) ŞEKİL / YAPI 

C.1-) Nazım Şekli Türü 
C.2-) Nazım Birimi 
C.3-) Kâfiye 
C.4-) Ses / Ritm / Ahenk 


D-) EDEBÎ SANATLAR 

__________________________________________________________________________________________


A-) ŞİİR DİLİ 

A.1-) Nazım Yönü 

Nazım: Edebiyatta ölçülü ve kafiyeli mısra kümeleriyle kurulan söz ve yazı. 

Nesir (Düz yazı) den ve sokak dilinden farklı olarak kullanılan bir dildir şiir dili. Bu tanımdan çıkışla şiirde yer yer konuşma dili yer yer nazıma ait özellikler görmek mümkündür. Genel olarak şiirselliğin yakalanmış olduğunu söyleyebiliriz. 


A.2-) Dil Hassâsiyeti 

a-) Duygu; 

Şiirde yoğun bir duygudan söz edilebilir. Bir acının yansımaları ve çaresizlik göze çarpıyor. Bununla birlikte karşılıksız bir sevgiyi tezâhür etmek; çok da zor olmasa gerek; 

Örn: 

Tarife sığmıyor aşkın anlamı 
Ancak çeken bilir bu derdi gamı 
Bir kör düğüm baştan sona tamamı 
Çözemedim çözülmüyor Mihriban 


b-) Çağrışım; (Şiirin İmajı/İmgesi) 

Göze çarpan en büyük çağrışım/betimleme/imge; abab, cccb, dddb...vd. şeklinde şiiri birbirine bağlayan (Koşma Türü) ayak dizelerindeki; ' MİHRİBAN ' betimlemesidir; 
1 2 1