Cevaplar

2012-11-29T14:19:58+02:00

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının nedenleri

(Ateşkes antlaşmasının imzalanmasında etkili olan konular)

- Yunanistan’ın Türk ordusu karşısında kesin olarak yenilgiye uğraması

- İngiliz kamuoyunun sonu belirsiz bir savaş istememesi

- İngiltere’nin Türkiye ile yeni bir savaş olasılığı karşısında yalnız kalması

- Fransa ve İtalya’nın Türkiye ile yeniden bir savaşa girmek istemeyişi

- Mustafa Kemal’in barışçı diplomatik girişimleri

- Rusya’nın Boğazlar üzerinde olası bir savaşta Türkiye’yi destekleyeceğini dünyaya ilan etmesi

0
2012-11-29T14:20:22+02:00

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri

- 14-15 Ekim gecesinden başlayarak Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar durdurulacaktır.

- Yunanlılar Doğu Trakya’yı Meriç nehrinin sol kıyısına kadar 15 gün içinde boşaltacak ve bir ay sonra bu bölge Türk memurlara teslim edilecektir.

- Barış yapılıncaya kadar her türlü karışıklığın önlenmesi için Meriç’in sağ kıyısında İtilaf Devletleri’nin askerleri bulunacaktır.

- Barış anlaşması imzalanıncaya kadar Türk ordusu Çanakkale ve Kocaeli yarımadasında belirtilen çizgide duracak, Doğu Trakya’ya asker geçirmeyecektir.

- Barışın sağlanmasına kadar TBMM Hükümeti 8000 jandarma erini Doğu Trakya’da tutabilecektir.

- Boğazlar ve İstanbul TBMM Hükümeti’nin yönetimine bırakılacaktır.

- Anlaşma Devletleri barış anlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul’da kalacaktır.

0