Cevaplar

2012-11-29T15:56:15+02:00
ADJECTIVES – ADVERBS      ( SIFATLAR – ZARFLAR ) 1. Adjectives : Sıfatlar

İsimleri niteleyen kelimeler sıfat ( adjective ) dir.

beautiful picture -  güzel bir resim
the strong horse – güçlü at

Bu cümlelerde picture ( resim ) ve horse ( at ) kelimeleri isimdir. Beautiful ( güzel ) ve strong ( güçlü ) kelimeleri ise sıfattır. Görüldüğü gibi beautiful kelimesi picture kelimesini, strong kelimesi ise horse kelimesini nitelemektedir.

Zamirler ismin yerine kullanılan kelimeler oldukları için sıfatlar tarafından nitelenebilirler.

He is strong, handsome, rich and humble. Güçlü, yakışıklı, zengin ve alçak gönüllüdür.

They are old but excellent. Eski fakat ve mükemmeldirler.

1 5 1
2012-11-29T15:56:59+02:00

bunları anlaman için adj. sıfattır verb ise fiiildir türkçe karşılığı vermek almak mak mek mastar eki gelenlerdi adj. ise isimlerdir yani mak mek eki gelmeyenler kalem iilaç türkçe karşılı böyle olanlardır

1 1 1