Cevaplar

2012-09-30T12:20:26+03:00

Deprem hayatımızı en çok etkileyen doğal afetlerden biridir. Deprem gerçekleştiği yerlerde şiddetine göre büyük hasarlar verir ve en fazla can alan doğal afettir. Ülkemizin hiç yabancı olmadığı deprem sadece bizlere özgü değil tüm dünyada aynı şekilde etkisini gösterir. Dünya yapısı itibariyle yer kabuğu ve altındaki sıvı kaygan magma tabakasıyla birlikte bir oluşumdur. Alttaki sürekli hareket eden ve oldukça sıcak olan magma tabakası, üstte bulunan yer kabuğunu bazen hareket ettirir. Bunun sonucundada depremler meydana gelir. Aslında dünya üzerinde sürekli depremler olmaktadır fakat bazıları hissetmeyiz. Depremler çok etkili olabilirler.

 

http://www.gercekportal.com/2012/06/13/deprem-nedir-nasil-olusur-ulkemizde-deprem/

2 4 2
2012-09-30T12:22:59+03:00
TÜRKİYE’DE DEPREM BÖLGELERİ

Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95′inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98′i ve barajlarımızın %93′ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: Saros Körfezinden başlar, Marmara denizinden geçtikten sonra Kuzey Anadolu Dağlarının güneyini takip ederek Van Gölünün kuzeyine doğru uzanır. Batı Anadolu Deprem Kuşağı: Güney Marmara’dan başlar Ege Bölgesindeki çöküntü ovalarını takip eder. Güney Anadolu Deprem Kuşağı: Hatay’dan başlar, Güney Anadolu Toroslar’ını takip ederek Van gölünün güneyine doğru devam eder.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ DEPREM BÖLGELERİ

Atlas Okyanusunun orta kesimi,

Alp-Himalaya kıvrım dağları çevresi

Büyük Okyanus çevresi (En fazla bu bölgede görülmektedir. Sebebi katı haldeki yerkabuğunun (Sial) ince ve kırıklı olmasıdır.)

 

1 4 1