Cevaplar

2012-11-29T16:14:52+02:00

sünnet    evlenme uğurlama 

0
2012-11-29T16:15:46+02:00

nsanların nesillerinin devamı ancak evlilikle mümkün olmaktadır. Milletler, yetişecekçocukların aile bağları içinde olmasına çok eski zamanlardan beri dikkat etmişlerdir. Her milletin binlerce yıldır, devam eden düğün, adet ve gelenekleri vardır. Bunlarzamanla değişmiş, unutulmuş, yerlerine toplumun inanç ve sosyal durumlarının tesir ettiği tamamen farklı şekiller ortaya çıkmıştır. Düğün, bazı milletlerin, din ve yaşayıştarzlarının aynı ortak özelliklerini taşır. Dini düşüncelerin düğünlerde büyük tesirleri olmuş ve bunlar yüzyıllarca devam etmiştir. Bugün Avrupa ve diğer Hıristiyan devletlerinde düğünün muhakkak kiliseden geçmesi adeti, hala eskisi gibi devam etmektedir. En iyi seçersen mutlu olurum :)

2 3 2