Cevaplar

2012-11-29T16:36:59+02:00

Gezegendeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar, bunların ortaya çıkardığı sonuçlar bu bilimin inceleme kapsamındadır. Toprak bilimi, toprak yapısı, arazi kullanımı gibi uygulamaya yönelik çalışmalara da kaynaklık eden önemli bir bilimdir.
Fiziki cografya kendi arasında 31'e ayrılır; yer şekilleri bilimi, jeoloji, jeofizik, haritacılık, toprak bilimi, taş bilimi, hidrografya, hidroloji, akarsu bilimi, göl bilimi, okyanus bilimi, iklim bilimi, meteoroloji, fizik, canlılar bilimi, ise biyoloji botanik zooloji tıptır
Biyocoğrafya, canlıların (bitkilerin ve hayvanların) dünya üzerindeki dağılış sebeplerini ve bunların değişmelerini, başka bir deyişle biyoloji'nin coğrafi görünümünü araştırır. Biyocoğrafya, konusunun geniş ve çeşitli olması nedeniyle coğrafya'nın dışında, botanik, zooloji, ekoloji ve fizyoloji bilimlerinden de yararlanmaktadır.
Biyocoğrafya canlıların genel dağılışını iki seviyede inceler.
1. Sistematik yönden; bu kısımbitki ve hayvan topluluklarını meydana getiren taksonları ayrı ayrı flora ve faunayı sistematik yönden inceler.
2. Ekolojik yönden; burada takson topluluklarının ya da bitki ve hayvan guruplarının dünya üzerindeki dağılışları araştırılır.

Fiziki coğrafya Biyocoğrafya • İklimbilim • Coastal • Çevre coğrafyası • Jeodezi • Jeomorfoloji • Glasiyoloji • Hidroloji • Landscape ecology • Limnoloji • Okyanus bilimi • Paleocoğrafya • Pedoloji • Quaternary science

Coğrafya'nın dalları

Coğrafya kendi içinde, Fiziki Coğrafya, Beşeri Coğrafya ve Ekonomik Coğrafya ve Bölgesel Coğrafya olmak üzere üç büyük dala ayrılır. Bu üç ana dal ise kendi içerisinde çeşitli alt dallara ayrılmaktadır. Bunlar;

FİZİKİ COĞRAFYA

Jeomorfoloji Klimatoloji Hidrografya Yeraltı Suları ve Kaynaklar Akarsular Coğrafyası ( Potamoloji) Göller Coğrafyası ( Limnoloji) Denizler ve Okyanuslar Coğrafyası ( Oseanografya) Toprak Coğrafyası Biyocoğrafya Bitki Coğrafyası (Vejetasyon Coğrafyası) Hayvanlar Coğrafyası (Zoocoğrafya) Afetler Coğrafyası

BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA

Beşeri Coğrafya Nüfus Coğrafyası Yerleşme Coğrafyası Ekonomik Coğrafya Sanayi Coğrafyası Tarım Coğrafyası Turizm Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Ticaret Coğrafyası Madencilik Enerji Kaynakları

BÖLGESEL COĞRAFYA

Kıtalar Coğrafyası Ülkeler Coğrafyası0