Cevaplar

2012-11-29T16:29:03+02:00

Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Bir araç, bir yerden bir yere giderken bir kuvvet harcar ve yol alır ve bir enerji harcar. Bir silahtan çıkan mermi, önüne çıkan cisimleri tahrip eder veya deler. Bir insan bir masayı alıp başka yere taşırsa bir enerji harcamıştır. Yani iş yapabilecek durumda olan her şeyin bir enerjisi vardır. Bu enerji kullanılmadığı durumlarda potansiyel enerji iken kullanılma durumunda kinetik enerji halindedir.
İş yapabilmek için mutlaka enerjiye ihtiyaç vardır. Yapılacak işlem ile enerji işe dönüşecektir. Kuvvet uygulanarak iş yapıldığında cisim enerji kazanmaktadır. Bu nedenle enerji ile işin birimleri aynıdır yani jouledir.
Enerjinin farklı türleri vardır. Hareket enerjisi, ısı enerjisi, ışık enerjisi gibi. Ve enerjiler birbirine dönüşebilmektedir. Bir lastiği çektiğimizde iş yapmış oluruz. Yapılan iş lastiğin içinde enerji olarak depolanır. Lastiğe bir cisim tutturup bıraktığımızda cisim hareket eder. Böylece lastiğin içinde depolanan enerji hareket enerjisine dönüşür. Ağzını mantar tıpa ile kapattığımız bir cam tüpü ısıttığımızda, tüpün içindeki havanın ısınarak genleşmesi sonucunda mantar tıpa tırlar. Burada ısı enerjisi hareket enerjisine dönüşmüştür.
İki cismi birbirine sürttüğümüzde cisimleri hareket ettirmiş oluruz. Ve cisim bir süre sonra ısınmaya başlar. Burada da hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşmüştür. İnsanlarda besinlerden aldıkları enerjiyi vücutlarında depolarlar ve bir iş yaptıklarında bu enerjiyi kullanarak iş yaparlar. Evlerimizi veya iş yerlerimizi ısıtmak için yakıtlardan faydalanırız. Yakıtlarda var olan kimyasal enerji ısı enerjisine dönüşür. Isıtma ve aydınlatma için elektrik enerjisini kullanırız. Elektrik enerjisi lambalar yardımıyla ışık enerjisine, ütü, ısıtıcı ve klima yardımıyla ise ısı enerjisine dönüşür.

0
2012-11-29T16:32:04+02:00

Özel bir kimyasal bir reaksiyon süreci için reaksiyonu 

Reaktifler ----- > Ürünler

şeklinde gösterilebilir.
Süreçler için iç enerji ve entalpi değişimi, reaktif ve ürünlerin enerji ve entalpi içerikleri ile ilişkilidir ve 

DU = UÜrünler - UReaktifler 

ve
DH = HÜrünler - HReaktifler 

ifadelerinden hesaplanabilir. Örneğin;

C + 1/2 O2 ----- > CO 

reaksiyonu için, 1 mol karbonmonoksitin entalpisi, 1 mol karbon ve 1 mol oksijenin yarım molünün entalpisinin toplamı ile karşılaştırılarak hesaplanır.Eğer ürünler reaktiflerden daha fazla enerji içeriyorsa reaksiyonda ısı absorbe edilir. Bu durumda DU (süreç sabit hacimde gerçekleşiyorsa) ve DH (süreç sabit basınçta gerçekleşiyorsa) pozitif olur. Reaksiyon sonucu İç enerji ve entalpi artar. Bu tip reaksiyonlar endotermik olarak adlandırılır. Reaksiyonlarda DU veDH negatif ise süreç sırasında iç enerji ve entalpi azalır. Bu nedenle dışarı ısı verilir. ve reaksiyonekzotermik olarak adlandırılır. Tüm yanma tepkimeleri ekzotermiktir. Bu nedenle bu reaksiyonlarda DU veDH negatiftir.

 

 

 

0