TÜRKLERİN GÖÇ ETME NEDENLERİ NELERDİR?

KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARINI ARAŞTIRINIZ.

ASYA--HUN DEVLETLERİ HAKKINDA BİLGİ TOPLAYINIZ.

BU ÜÇ SORUNUN CEVABINI İSTİYORUM

LÜTFEN SIRAYLA YAZIN SORULARIN CEVAPLARI KARIŞMASIN

ACİİİLLL!!!

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-29T16:39:33+02:00

İç göçün nedenleri
• Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı 
• Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması 
• Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi 
• Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması 
• Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması 
• Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler 
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği 
• İklim ve yerşekillerinin olumsuz etkileri 
• Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş olanaklarının fazlalığı 
• Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı


Dış göçlerin başlıca nedenleri
• Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi 
• Tabii afetler 
• Savaşlar 
• Etnik nedenler 
• Sınırların değişmesi 
• Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-29T16:40:01+02:00

Nüfus artışı salgın hastalıklar 

 

çinlilerin ülkeye gelerek yağma etmeleri

 

Asyada yaşamışlardır.

0