ACİL LÜTFEN !

SORU-1- Federal nedir ?

SORU-2-Avrupa'da feodalitenin zayıflanmasında etki eden faktörler nelerdir?

SORU-3-Yüz yıl savaşları ve çifte gül savaşı ne zaman yaşanmıştır? (Kısaca)

SORU-4-Coğrafi keşiflerin sebeplerini maddeler halinde yazın

SORU-5- Coğrafi keşiflerin sonuçlarını maddeler halinde yazın.

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-29T17:17:03+02:00

federal:Üye devletlerin/eyaletlerin birlik oluşturduğu ancak iç işlerinde bağımsız kaldıkları bir hükumet şekli.

1 3 1