Cevaplar

2013-12-08T13:00:22+02:00
Aristo’nun dört element kavramı: Başlangıçta hiçbir denel gerçeklik temeline oturmayan tamamen düşünceye dayalı bir element algısı vardı: Aristo'nun dört elementi. Aristo'ya göre madde “toprak, ateş, hava ve su” olmak üzere dört ana elementten oluşmaktaydı. Aristo, her şeye uygun gelen özelliklerin sıcak, soğuk, kuru ve ıslak olduğunu varsaymıştır. Aristo’ya göre, soğuk ve ıslak suyu (sıvı), soğuk ve kuru toprağı (katı), sıcak ve ıslak havayı (gaz), kuru ve sıcak ateşi (yanıcı) oluşturmaktaydı. Rönesans dönemi element kavramı: Kendisinden basit maddelere dönüşmeyen her madde elementtir. Bu element tanımının sakıncaları:  Kendisinden basit maddelere kolay kolay ayrışmayan bazı bileşiklerin de (su gibi, sodyum hidroksit gibi) element olarak kabul edilmesi  Radyoaktifliğin keşfi ile aslında elementleri oluşturan atomların da daha küçük parçacıklardan oluştuğu ve atomların da parçalanabileceğinin anlaşılması Modern element kavramı: Aynı cins atomlardan (proton sayıları aynı olan atomlardan) oluşan saf maddelere element denir.  Elementler temel olarak metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere dört grupta incelenebilirler.  Elementler atom ya da molekül yapılı olabilir. Moleküler yapı: İki ya da daha fazla sayıda atomun bir araya gelmesi sonucunda oluşan taneciklere “molekül” adı verilir.
1 5 1