Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-29T17:19:58+02:00

Servet-i Fünûn: Nlerin (ilimlerin) zenginliği mânasına gelen bu tabirde, 1891-1900 tarihleri arasında çıkmış olan bir mecmua ve bu mecmua etrafında toplanmış olan kimselerin 1895'den 1901'e kadar meydana getirmiş oldukları Edebiyat-ı Cedide denilen edebî çığıra verilen addır.

Cedide anlamı 1. Yeni, kullanılmamış. 2. Pek az zamandan beri bilenen veya mevcut olan.

EDEBİYAT: Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı

Münferit; Tek, ayrı, kendi başına olan şey anlamına gelmektedir

İRTİCA:Gericilik.

İLTİCA:Güvenilir bir yere sığınma

Komita : (Slavca) Maksadına ulaşmak için ekserî silah kullanan, siyasî, gizli ihtilaki cemiyet. Eşkiya. mutasarrıflık Mutasarrıfın görev ve makamı  Sancak.Mahfil Türkçe Anlamı MAHFİL: (C.: Mahâfil) Toplanılacak yer. Toplantı ve görüşme yeri. * Büyük câmilerde eskiden pâdişahlara veya müezzinlere ayrılmış olan etrâfı parmaklıklarla çevrilmiş yüksekçe yer. Realizm Türkçe Anlamı Anlam 1 : Umumi fikirleri birer hakikat sayan felsefi görüş. Hadiseleri olduğu gibi anlatma ve gösterme gayesi güden san'at çığırı, fikri. DİĞERLERİNİ BULAMADIM KUSURA BAKMA ARTIK
1 5 1