Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-29T17:15:31+02:00

Bildiğim kadarıyla lehçe dil demek galiba

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-29T17:16:22+02:00

Lehçe kendi kelime dağarcığı ve grameri olan sözel (sözlü veya işaretli olan ama mutlaka yazılı olmayabilen) bir iletişim sistemidir. Diyalektle uğraşan bilim kolu ise diyalektoloji olarak adlandırılır. Lehçeyi konuşan kişilerin sayısı ve bölgenin büyüklüğü değişir. Bu yüzden geniş bir bölgede pek çok lehçe olabileceği gibi o lehçelerin konuşulduğu daha küçük bölgelerde de başka lehçeler olabilir.

 

 

  Günümüzde Asya kıtasının hemen hemen tümüne yayılmış olan Türk toplumlarının ortak dili Türkçe olsa da, lehçe ve ağızlarda oldukça önemli farklılıklar bulunmaktadır. Türk lehçeleri 6 büyük guruba ayrılabilir. Bunlar:

Güney-batı Oğuz Türkçe’si (Anadolu, Azeri, Asya ve Irak Türkmenleri) Kuzey-batı Kıpçak Türkçe’si (Tatar, Başkır, Kazak, Karakalpak, Nogay, Kumuk, Karaçay-Balkar, Khazar ve Gagavuz) Güney-doğu Çağatay Türkçe’si (Özbek, Kırgız, Kazak) Orta-Asya Türkçe’si (Altay, Tuva, Sarı Uygur ve  Doğu Türkistan) Kuzey-doğu Türkçe’si (Yakut) Çuvaş Türkçe’si


1 5 1