Cevaplar

2012-11-29T17:42:42+02:00

4)Kazan Bey Oğlu Uruz Beyin Esir Olduğu Destan: Ulaş oğlu Kazan Bey bir tören düzenler Tören altın kadehler, sürahiler ve güzel kızlar eşlinde verilen ziyafet şeklindedir

Salur Kazanın sağ tarafında Kara Göne, solunda dayısı Aruz ve karşısında oğlu Uruz oturmaktadır Kazan Bey sağına ve soluna bakıp güler ve sevinir fakat karşısında oğlunu görünce ağlamaya başlar. Bunun üzerine oğlu bu tepkinin sebebini babasına sorar ve cevap vermezse kafirin kızıyla evleneceğini söyler. Babası sağındaki ve solundaki kişilerin yaptıkları kahramanlıkları anlatır ve oğlunun on altı yaşına gelmiş olmasına rağmen hiçbir kahramanlık yapmadığını söyler. Oğlu ise babasından bir kahramanlık görmediğini ve bir şey öğrenemediğini anlatır. Bu cevap Kazan Beyin çok hoşuna gider ve oğluyla birlikte ava çıkmaya karar verir. Başı Açık Tatyan Kalesi ve Ahıska Kalesindeki casuslar tekfurlara haber verirler. On altı bin kişi olan kafirleri Kazan ve yanındakiler önce geyik sürüsü sanarlar fakat daha sonra Kazan durumu anlar.

Uruz Bey düşmanın ne olduğunu bilmediğinden babası ona düşmanı anlatır bunun üzerine uruz düşmanlarla savaşıp kendini göstermek istediğini ifade eder fakat babası bunu kabul etmez çünkü o da oğluna kendi ününü tanıtmak ister. Oğlu da bunu kabul etmek zorunda kalır. Çünkü o zaman babanın sözü iki edilmezdi.

Kazan önce ibadetini yapar ve ardından savaşmaya başlayıp düşmanı yener. Fakat kafirler bir yolunu bulup Uruz Bey’i esir alıp kırk yiğidi de şehit ederler. Oğlunun esir alındığından habersiz olan Kazan onun kaçtığını zannederken Uruz’un annesi de evde olaylardan habersiz ziyafet hazırlamaktadır. Yiğitlerin avdan geldiğini görüp avluya koşar ve oğlunu göremeyince oğlunun neden gelmediğini şiirsel bir dille sorar.

Duruma içerleyen anne gerekirse dağları yıkacağını ama yine de oğlunu bulamadan dönmeyeceğini söyler. Kazan’ın ise aklı başına gelir ve oğlunun esir düştüğünü anlar. Karısına onu yedi gün içinde bulup getireceğine söz verir ve yola çıkar.

Savaş yaptıkları yere geldiğinde kırk yiğidi ölü bulur ve kafirlerin izini takip edip onları bulur.

Kafirler Kazanı görünce korkup oğlunun elini çözerler. Uruz Bey orada kalıp kafirleri öldürmek istediğini ve babasının eve dönmesi gerektiğini ve annesine olanları anlatıp üç ay içinde eve dönmezse karısının da başkasına verilmesini babasına söyler. Babası bunu kabul etmez ve oğluyla birlikte savaşmayı tercih eder.

İbadetini yapar, dilek diler fakat tek başına kafiri yenemez gözüne kılıç darbesi alıp yere düşer.

Bu sırada Kazanın eşi dayanamayıp yanına kırk güzel kız alıp yola düşer ve kocasını bulur. Başında ağıt yakarken diğer Oğuz Beyleri yetişirler. İlk önce ibadetlerini edip kafirlerin üstüne saldırırlar. On beş bin kafiri öldürürler. Üç Oğuz da şehit olur.

Kazan oğlunun elini çözer ve birçok ganimetle evlerine dönüp yedi gün yedi gece ziyafet verirler. Dede Korkutun duasıyla bu destan da biter.

5)Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı: Oğuzlar da Deli Dumrul adında bir er vardır. Deli Dumrul bir çay üzerine bir köprü yaptırır ve bu köprüden geçenlerden otuz üç geçmeyenlerden de döve döve kırk akçe alır.Amacı ise gücünü kuvvetini göstermektir.

Bir gün köprünün yamacında Tanrıın emriyle Azrail bir yiğidin canını almıştır.O yiğidin başında yas tutulurken Deli Dumrul gelir ve ne olduğunu sorar Azrailin yiğidin canını aldığını öğrenince Tanrıya Azraili karşısına çıkarması için dua eder.Bir daha Azrail’in yiğitlerin canını almasını istemez.

Bu yalvarma Tanrının hoşuna gitmez ve Azraile emir verip Deli Dumrula haddini bildirmesini söyler.Deli Dumrul kırk yiğitle içip eğlenirken Azrail gelir ve sadece ona görünür.Deli Dumrul korkup ona kim olduğunu sorar.Gelenin Azrail olduğunu öğrenince onun üzerine yürür fakat Azrail kuş olup uçar.Deli Dumrulun hamlesi boşa çıkar.Deli Dumrul atıyla onun peşinden gider.Karşılaştıklarında Deli Dumrulu Azrail yere çarpar bunun üzerine Deli Dumrul canını almaması için Azraile yalvarır.Azrail de ona değil Tanrıya yalvarmasını söyler O da Azrailin dediğini yapar ve bu Tanrının hoşuna gider Deli Dumrulu bir şartla affeder.Kendi canı yerine başka bir can bulmasını söyler.Deli Dumrul da ana ve babasının yanına gelir,durumu anlatır.Ana ve babası canlarını vermek istemezler Deli Dumrul son çare olarak karısından can ister ve karısı bunu kabul eder.

Deli Dumrul Tanrıya yalvarır ikisininde canını alması ya da onları bağışlaması için Tanrı bu yalvarmadan hoşlanır ve Azrail’e Deli Dumrulun ana ve babasının canlarını alıp Deli Dumrul ve karısına vermesi için emir verir.Böylece karı koca yüz kırk yıl yaşarlar.


0
2012-11-29T19:41:28+02:00

 

Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut’un destanların ilk anlatıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Hikayelerde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. Oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar. Keramet sahibi olduğuna inanılır. Gelecekten haberler verdiği söylenir. Ozan ve kamdır. Kopuz çalıp, hikmetli sözler söyler. Kopuzuna da kendine duyulduğu gibi saygı duyulur. Oğuzname’de, Dede Korkut’un 295 yıl yaşadığı ve Hz. Muhammed’e elçi olarak gönderildiği anlatılmaktadır. Oğuz Han’a vezirlik yapmış olduğu da düşünülmektedir.

 

0