Cevaplar

2012-11-29T18:54:50+02:00

1908 yılı Kasım ve Aralık aylarının en önemli olayı seçimler ve Türkiye'de ikinci defa denenen Parlamenter Demokratik Düzenin başlatılması olayıdır Parlamenter düzene karşı ilk hareket de üç ay geçmeden patlak vermiştir

Seçimler, İttihat ve Terakkinin büyük hakimiyeti altında geçti ve Ahrar (Özgürler) Partisi zayıf bir varlık gösterebildi Ancak seçimlerden sonra art arda yeni siyasi partiler kurulmaya başlandı Özellikle Makedonyalı genç İttihatçılardan arzu ettikleri desteği görmediklerine inanan ilk büyük Jön Türk isimleri, bu partilerde rol almaya başladılar

Osmanlı Demokrat Fırkası (Partisi): 6 Şubat 1909 tarihinde İstanbul Sultanahmet'te Fuat Şükrü Bey'in evinde kurulduBaşkan Dr İbrahim Temo, 2 başkan Dr Abdullah Cevdet ve Genel Sekreter (Umumi Katip) Fuat Şükrü Bey'lerdir(1) Fırka 1908 seçimlerine katılmadı

0
2012-11-29T18:55:34+02:00Cevap: 1908 yılı Kasım ve Aralık aylarının en önemli olayı seçimler ve Türkiye'de ikinci defa denenen Parlamenter Demokratik Düzenin başlatılması olayıdır Parlamenter düzene karşı ilk hareket de üç ay geçmeden patlak vermiştir

Seçimler, İttihat ve Terakkinin büyük hakimiyeti altında geçti ve Ahrar (Özgürler) Partisi zayıf bir varlık gösterebildi Ancak seçimlerden sonra art arda yeni siyasi partiler kurulmaya başlandı Özellikle Makedonyalı genç İttihatçılardan arzu ettikleri desteği görmediklerine inanan ilk büyük Jön Türk isimleri, bu partilerde rol almaya başladılar

Osmanlı Demokrat Fırkası (Partisi): 6 Şubat 1909 tarihinde İstanbul Sultanahmet'te Fuat Şükrü Bey'in evinde kurulduBaşkan Dr İbrahim Temo, 2 başkan Dr Abdullah Cevdet ve Genel Sekreter (Umumi Katip) Fuat Şükrü Bey'lerdir(1) Fırka 1908 seçimlerine katılmadı

İttihat-ı Muhammedi Fırkası: 5 Nisan 1909" da İstanbul "Volkan"
Gazetesi İdarehanesinde kuruldu Yönetim Kurulu üyeleri arasında Said-i Kürdi İbn-i Mirza, Em Korgeneral Hacı İzzet Paşa, Halveti Tarikatından Şeyh Müslim Penah Efendi, Kadiri Şeyhi Muhammet Efgani Efendi ve Volkan Muharriri Derviş Vahdeti bulunuyordu(2)


31 Mart (13 Nisan) Vakası üzerine Selanik'ten harekete geçirilen Hareket Ordusu İstanbul'a girerken

ü

0