Cevaplar

2012-11-29T18:59:33+02:00

çevre kirliliği sağlığı etkiler

1 1 1
2012-11-29T18:59:51+02:00

ağlık ise insanın hastalık dışında her yönden tam bir iyilik halidir
Şu bir gerçektir ki, çevrede insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir çok faktör vardır
çevre her yönden önemli bir faktördür Çünkü canlılar çevrenin içinde yaşamaktadır 

Çevrede besin kaynakları, su ve yaşadığımız mekan bulunmaktadır Bizim yaşadığımız mekanın kirlenmesi sağlığımızı da etkiler Çevrede sağlığımıza etki eden başlıca olaylar; fabrika atıkları, hava kirliliği, radyasyon etkileri, insan ve hayvan kaynaklı atıklardır Sağlığımıza etki eden diğer faktörlerden biride besinlerdir Besinlerin kirli olması sağlığımızı olumsuz yönde etkiler Besinler çevrekirlenmesinden etkilenerek kirlenirler Besinler tüketilmeleri için geçtikleri her aşamadakirlenebilirler Bir çok hastalığın nedeni de besin kirliliğidir Hava kirliliği de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insansağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek yada yaşamdan maddi nesnelerden yararlanılmasını engelleyecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır 

Geleneksel havakirleticilerinin çoğu solunum sistemlerini direk etkiler Zaten bizim yaşamamız içinde solunumgereklidir Bu yüzden hava kirliliği de sağlığımız için gerekli etmenlerdendir

Çevresel kirlenmenin sağlığımıza yansıdığı bir gerçektir

1 5 1