Cevaplar

2012-11-29T19:09:31+02:00

As2S5 çünkü sayılar birbirleriyle çaprazlama olarak iner.

0
2012-11-29T19:11:14+02:00

YAYINLARINDAN NO : 19

kalıtatıf

analız

rsi^ri öğretmeni

/-'-•■ _ ■

SIRRI İSRİR

•:~ı

•::"> '-i;

A. Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM:!

Sahlfe

Yarı Mikro Analiz ve Teorik Bilgiler

Kalitatif analize giriş.......................*. ...... ... »..         9 — 10

Genel prensipler ............ ...... .....................        11 — 12

Çözeltilere Ait Terimler ve Bunların İfade Tarzları

Gram mol ve örnek problemler ....... ...... ...... ...        13

Gram iyon ve örnek problemler ..................•.„.-■      13 — 14

Çözeltilerin Konsantrasyonlarına ait Terimler

Yüzde miktarları ........................ ,., .-;».... ..-,        15

Molarite ve örnek problemler ............••**,■ *.... ;«««>..        15— 16

 

0