Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-29T19:03:23+02:00

bir  ilkesidir bir ilkesidir bir ilkesidir 

1 1 1
2012-11-29T19:03:51+02:00
Hess Yasası  

Bir reaksiyon birden fazla basamakta gerçekleşiyorsa reaksiyonun entalpi değişimi, her basamaktaki entalpi değişiminin toplamına eşittir. Bu olay HESS kanunu olarak bilinir.

 

Etil alkolun oksijen ile reaksiyonu sonunda CO2  ve H2O oluşur. Bu tepkimenin standart oluşma entalpisini Hess kanunundan faydalanarak bulabiliriz.


2C(grafit)+ 3H2(g)+ (1/2)O2(gà
  C2H5OH(l)        DH°o= -277.7 kJ

C(grafit)+O2(gà CO2(g)                                  DH°o= -393.5 kJ

H2(g) + (1/2)O2(gàH2O(l)                                DH°o= -285.8 kJ


C2H5OH(l) + 3O2(gà  2CO2(g) + 3H2O(l)

Yukarıdaki 3 ara tepkimeden alttaki ana tepkimeyi elde edebilmemiz için öncelikle bir takım düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Ana tepkimede 2 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşması gerektiğini görüyoruz. Fakat bunlar ara basamaklarda 1’ er mol .Bu nedenle II. ve III.ara basamaktaki bütün molekülleri ve DH°o değerini 2 ile çarpmalıyız . Bir diğer yapmamız gereken işlem C2H5OH ana reaksiyonda girenler tarafında fakat ara basamakta ürünler yönünde .Bu nedenle bu reaksiyonu ters çevirmeliyiz. Bu da DH°o değerininde işaretini değiştireceğiz demektir.

C2H5OH(l)+ 3O2(gà  2C(grafit)+3H2(g)+(7/2)O2(g)        DH°o= +277.7 kJ

2C(grafit)+2O2(gà    2CO2(g)                                    DH°o= -787 kJ

3H2(g) + (3/2)O2(gà3H2O(l)                                     DH°o= -857.4 kJ

C2H5OH(l) + 3O2(gà 2CO2(g) + 3H2O(l)                       DH°o= +277.7 kJ +  (-787 kJ)  + ( 857.4 kJ )     

                                                                              DH°o= + 1366.7 kJ

 

Başka bir örnek C3H8’in oksijen ile yanması sonunda oluşan reaksiyonun standart oluşum entalpisinin hesaplanması, şematik olarak aşağıda  verilmiştir.  bunu buldum işine yararmı bilmiyroum :D

1 5 1