Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-29T19:04:58+02:00

Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir.

Ardışık doğal sayılar;0,1,2,3,4,…

Ardışık tek sayılar; … -3,-1,1,3,…

Ardışık çift sayılar; … -4,-2,0,2,4,…

4 ün katı olan ardışık doğal sayılar; 0,4,8,…

Ardışık tek sayılar 2n-1,2n+1,2n+3,… ile ifade edilirken

ardışık çift sayılar 2n,2n+2,2n+4… ile ifade  edilir.

      

              n bir tam sayı olmak üzere,

1-Ardışık dört tam sayı sırasıyla;

             n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.

2-Ardışık dört çift sayı sırasıyla;

           2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

3-Ardışık dört tek sayı sırasıyla;

           2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

4-Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;

           3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.

   Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.

 

                UYARI : İki ardışık sayının toplamı daima tektir.  Bütün çift sayıların toplamı daima çifttir.

0
2012-11-29T19:05:22+02:00

26x3=78
25x4=100
100-78=22
bir teşşekkürü çok görme

0