Cevaplar

2012-11-29T19:06:01+02:00

Mimar Sinan, 1490¨da, Kayseri¨nin Ağırnas köyünde dünyaya geldi. 
22 yaşında, Yavuz Sultan Selim¨in hükümdarlığı sırasında başlatılan ve Rumeli¨de olduğu gibi Anadolu¨dan da asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama nedeniyle İstanbul Kanatlarımın Altında¨a gelişinin ardından, orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı¨na giren ve dülgerliği öğrenen Sinan, burada, yapı işlerinde de görev alırken, çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde etti. 
1514¨te Çaldıran Savaşı ve 1516 ¨ 1520 arasında yapılan Mısır seferlerinden sonra, İstanbul¨a dönüşünün ardından Yeniçeri Ocağı¨na alınan Sinan, Kanuni döneminde, 1521¨de katıldığı Belgrad, 1522¨deki Rodos seferlerinden sonra subaylığa yükseldi. 
1526 yılında, yayabaşı olarak çıktığı Mohaç seferinden sonra, cephane sorumlusu görevi verilen Mimar Sinan, 1529¨da Viyana, 1529 - 1532 arasında Almanya, 1532-1535 arasında da Irak¨a düzenlenen, Bağdat ve Tebriz seferlerine katıldı. 
Son Bağdat seferinde, Van Gölü¨nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması, Sinan¨a haseki ünvanını getirdi. 
1536¨da Pulya seferlerinin ardından çıkılan, 1538 yılındaki Moldova seferinde, Prut Irmağı üstünde yaptığı bir köprüyle dikkatleri üstüne çekerek, Yüksek Dergah Mimarları Başkanı olan ve 1539¨da, Mimar Acem Ali¨nin ölümü üzerine onun yerine Saray Başmimarı olan Sinan, ölümüne kadar, güncel devlet sisteminde bayındırlık bakanlığı adını almış bu görevi sürdürdü.
 0
2012-11-29T19:06:55+02:00

Mimar Sinan veya Koca Mi'mâr Sinân Âğâ (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan , Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir.

Vikipedi, özgür ansiklopedi alıntısıdır. 

0