Cevaplar

2012-11-29T19:10:26+02:00

Bitkiler alemiBitkiler Algler (su yosunları) Mantarlar Prokaryotlar (çekirdeksiz hücreliler) Hayvanlar alemiHayvanlar Protozoalar (amipler, terliksi hayvanlar vb)

Daha sonra prokaryotlar, bitkiler aleminden çıkarılarak yeni bir canlı alemi olarak kabul edildi, böylece üç alemli sistem oluşmuş oldu. Ayrım esas olarak canlıların hücre yapısına dayanıyordu. Çekirdek öncesi hücreler (prokaryotik) ve gerçek çekirdekli (eukaryotik) hücreler. Yeni durum şöyle idi:

Bitkiler alemiBitkiler (Plantae) Algler (Algae) Mantarlar (Fungi) Hayvanlar alemiHayvanlar (Animalia) Protozoa (amipler, terliksi hayvanlar vb.)


1.İnsanlar

2.Hayvanlar

3.Bitkiler

4.Mantarlar

5.Kurbağalar

 

0
2012-11-29T19:11:03+02:00

canlılar kaç gruba ayrılır bunlar nelerdir,
canlılar kaç grupta incelenir,
canlılar kaç grupta sınıflandırılır


Canlılar 3 gruba ayrılır ;

1-) İnsanlar

2-) Hayvanlar

3-) Bitkiler 


Canlıların Sınıflandırılması 

Evrende birçok canlı vardır ve bilim insanlarının bunların her birini tek tek incelemesi mümkün değildir. Bu yüzden canlılar sınıflara ayrılırlar. Canlıların belirli özellikleri göz önüne alınarak yapılan gruplandırmaya sınıflandırma veya biyosistematik denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına sistematik (taksonomi) denir. Canlılar temel olarak 6 grupta sınıflandırılır.

Monera Alemi 
Arkeler Alemi 
Protista Alemi 
Fungi Alemi 
Bitkiler Alemi 
Hayvanlar Alemi

0