Cevaplar

2012-11-29T19:13:08+02:00

S.1. Saf X ve Y sıvıları homojen bir karışım oluşturuyor. 
Karışımın, X ve Y sıvılarına göre hangi özelliği aynıdır?
A) Homojenlik B) Öz kütle
C) Kaynama noktası D) Buhar basıncı
E) Öz ısı
************************************************** 
S.2. Şekerli suyun karışım olduğunu anlatmak için;
I. Normal kaynama noktası 100oC den büyüktür.
II. Su buharlaştırılırsa geriye şekerin kalması 
III. Homojen yapılı olması
gerçeklerinden hangisi/hangileri en iyi açıklar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
************************************************** 
S.3. Aşağıdaki hangi olayda düzensizlik artmaz?
A) Suyun elektrolizle H2 ve O2 gazlarına ayrışması
B) Asetonun buharlaşması
C) CO2 gazının suda çözünmesi
D) Kuru buzun süblimleşmesi
E) Buzun erimesi


9.sınıfsa ??

0
2012-11-29T19:13:27+02:00
Açık zincirli bir organik birleşiğin 9 gramı yakıldığında, NK'da 4,48 L CO2 gazı ile 1,8 gram su oluşuyor. (C:12, H:1, O:16) 

a) Bileşiğin basit formülü nedir? 

b) Bu bileşiğin 27 derece celcius'da ve 0,82 atmosferdeki öz kütlesi 3gr/L olduğuna göre molekül formülü nedir?  
0