Cevaplar

2012-11-29T19:17:30+02:00

Her geçen gün hızla gelişen ve değişen dünyamızda genellikle sıkıcı, sevilmeyen ve soyut bir ders olarak görülen matematiğin yeri ve önemi giderek artmaktadır. Bütün bilimlerin temelinde mutlaka matematiğin izlerine rastlanmaktayız. Bir başka ifadeyle matematik, bilimlerin merkezinde yer almaktadır. Bu bilim dalının toplum içinde karmaşık bir etkinlik olarak yer almasının yanında insanlığın ilerlemesi ve modern toplumların gelişmesine etkileri son derece önemlidir.

 Matematik denilince sadece sayılar, dört işlem ve bunlar üzerindeki hesaplamalar olarak düşünülmemelidir. Matematik, hayatımızın her alanında karşımıza çıkar.

 Orta öğretim ve liselerde anlatılan matematik konularının hesaplara dayanan bir yığın işlem zinciri, gereksiz ve sıkıcı olduğunu çoğu zaman düşünmüşüzdür. Durum böyle olunca kimilerimiz matematikten kaçış yollarını denemişizdir. Dolayısıyla öğrencilerin bir kısmının matematiğe olan ilgisi azalmıştır.

0