Cevaplar

2012-11-29T19:19:37+02:00

1. Toplama işlemi

 
Not: (+) pozitif ile (-) negatif toplamında direk çıkarılır yükü fazla olanın işareti konur .

ÖRNEKLER

 (+96) +( -86) = ( +10)

(+3)+(+7)= (+10)

(-27 ) +( +15) = (-12)

(-2)+(-7)= (-9)

(-2)+(+5)=(+3)
 

Tüm diğer bilgisayar fırsatları için tıklayın !

2. Çıkarma işlemi


Örnekler

 
(+7)-(+5) = ?


(+7)+(-5) = ( +2)

 

3.Çarpma işlemi

 
Not = aynı işaretlerin çarpımı (+) pozitif , farklı işaretlerin çarpımı ise (-) negatiftir.

(-7) x (-2) x (+3) = ?

(-2) x (+3) x (-4) x (-5) = ?


= (-6) x ( +20)


 = (-120)Bir Tam Sayının kuvvetleri

(+3)2 = (+3) x ( +3) = ( +9)
(+2)5 = (+2) x (+2) x ( +2) x ( +2) x (+2) = (+32)
(-4)2 = ( -4) x (-4) = (+16)
(-4)3 = ( -4) x (-4) x (-4) = (-64)

Not (-) bir tam sayının çift kuvveti (+) pozitif , tek kuvveti yine (-) negatiftir.

Parantezde ise işaret değişir aksi taktirde degişmez.
-24 = -/6 -25 = -32


Bir tam sayını 1. kuvveti kendisidir.


(+5)1 = (+5)

(1000)1 = (1000)

(-2)1 = (-2)


0 Hariç sayıların 0 kuvveti +1 dir.


80 = +1

(-2000)0 = +1 

00 = tanımsız

 

4. BÖLME iŞLEMi
Not : aynı işaretlerin bölümü (+)’dır Farklı işaretlerin bölümü (-) dir

 

Örnek
(+8) : (+2) = (+4)


(-20) : (+5) = (-4)


(-10) : (-5) = (+2)


(+30 ) : ( -6) = (-5)

1 5 1