Cevaplar

2012-11-29T19:23:16+02:00

Fiziksel yasa ne demektir? 
Evrendeki yasalardan biri fiziksel yasalar, Fiziksel yasalar, maddenin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkileri ile ilgili yasalardır.
Fiziksel yasaların özellikleri nelerdir? 
Bu yasalar, evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Her varlık bu yasaların sınırları için işlevlerini sürüdürler.
Fiziksel yasalara örnekler 
Suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, hava basıncı, yerçekimi vb. konular fiziksel yasalarla ilgilidir. Örneğin; “Su deniz seviyesinde ve belli bir basınç altında 100 C derecede kaynar”,”Isıtılan metaller genleşir”, Serbest bırakılan cisimleri düşme hızı, ağırlıkları ile doğru orantılıdır.” gibi yasalar fiziksel yasalardır.
Evrende meydana gelen hangi olaylar fiziksel yasaların sonucudur? 
Yağmurun yağması, gecenin ve gündüzün, mevsim ve yılların oluşması, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasaların bir sonucudur.
Fiziksel yasaların yararları nelerdir? 
Allah, yeryüzünde yaşamın mümkün olabilmesi için, varlıklar arasındaki düzeni sağlayan fiziksel yasaları koymuştur. Evrensel olan bu yasalar; doğal dengeyi korur, evrendeki ölçülü yaratılışın devamını sağlar. Böylece evrende yaşama ortamı oluştururlar. Kur'an'da geçen "Allah, yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size rızık olan çeşitli ürünler çıkardı" (Bakara suresi, 22) ayeti fiziksel yasalarla evrendeki yaşama ortamının oluşturulması arasındaki ilişkiyi açıklar. Ayrıca fiziksel yasalar dayalı olarak gelişen teknolojik ürünler insan yaşamını kolaylaştırır.
Fiziksel yasalarla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır 
"Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir"

0
2012-11-29T19:23:42+02:00

EVRENİN YASALARI

Allah’ın koyduğu değişmez yasalara ‘SÜNNETULLAH’ diyoruz.Bu yasaları 3 başlık altında toplayabiliriz:
1 – BİYOLOJİK YASALAR :Canlılığın devam etmesi,bitkilerin büyümesi,doğum,ölüm olayları gibi.Örneğin bir insan doğar doğmaz yürüyemez.Hemen de yaşlanmaz.Çok soğukta kalırsa üşür ve hasta olur.Üşüdüğümüzü de titreyerek anlarız.Yani bu bize bir uyarıdır.Bu uyarı ile çok fazla soğuk almadan gerekli önlemleri alırız.)
2 –FİZİKSEL YASALAR :Suyun kaldırma kuvveti,yerçekimi kuvveti......gibi yasalar bizim hayatımızı kolaylaştıran yasalardır.
3 –TOPLUMSAL YASALAR: İnsanların birbirlerine üstünlüklerinin olmayışı,her türlü aşırılık ve fanatizmin yasaklanışı,bir milletin kendisini değiştirmediği sürece Allah’ın da onların durumunu değiştirmeyeceği ,ister mümin olsun isterse olmasın çalışan,emek harcayanın kazanması vb.....
Bu yasalar önceden yaratılmamış olsaydı ,bilim ve teknolojinin gelişmesine imkan olmazdı.Güneş sisteminde yer alan değişmez yörüngeler,matematikteki pi( ) sayısı,fizikteki Arşimet ve yerçekimi kanunu,suyun belli bir derecede donması ve kaynaması ,bulut olmadan yağmur yağmaması....vb. hepsi birer ‘Sünnetullah’tır.Bu yasalar dünyamızın anlaşılırlığını sağlar.
0