Cevaplar

2012-11-29T19:29:36+02:00

suyun elektrolizi deneyi ...................

2 3 2
2012-11-29T19:29:53+02:00

9. SINIF KİMYA DENEYLERİ
1. Sodyum ve magnezyum metallerinin su ile tepkimesi 
2. Magnezyum ve oksijenden magnezyum oksit eldesi 
3.Asit ve bazların pH ve pOH larının incelenmesi 
4.Asit ve bazların nötralleşme tepkimeleri 
5.Aynı çözücüde farklı katıların çözünürlüğü

6.Farklı sıvıların sudaki çözünürlüğü 
7. Kum+ su karışımının ayrılması 
8. Naftalin+ Şeker karışımının ayrılması 
9. Zeytinyağı+su karışımının ayrılması 
10. Basit damıtma 
11. Sabun yapımı

2 5 2