Aşağıdakilerden hangisi nitelik bakımından diğerlerinden farklıdır ? A) Kurban B) Hac C) Zekât D) Ahiret E) Oruç

subuti, mucize, zatî, tevekkül, irade, peygamberliklerini)

1.

Peygamberler, …………..… ispat etmek için …………… gösterirler.

2.

Yalnızca Yüce Allah’a ait özelliklere ………………… sıfatlar, Allah’ta sınırsız, insanda sınırlı

olarak bulunan özelliklere ise ……………….. s

ıfatlar denir.

3.

İnsanın bir iş için kendine düşeni yaptıktan sonra işin sonucu için Allah’a güvenmesine

……...........…denir.

(...) Dua, ibadetin özüdür.

(...) Hayat

ımız kaderle programlandığına göre insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.

(...) Ahiret inanc

ı, insan davranışlarında otokontrol bilinci oluşturur.

A

şağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlarından değildir?

A) K

ıbleye dönmek B) Vakit C) Niyet D) Son oturuş E) Abdest

2.

Zekât aşağıdakilerden hangisine verilir?

A) Anne-baba B) Çocuklar C) Torunlar D) Yolda kalm

ışlar E) Dede ve nine

3.

Aşağıdakilerden hangisi orucun faydaları arasında gösterilemez?

A)

İradeyi güçlendirir. B) Nimetlerin kıymetini anlamaya yardımcı olur.

C) Yard

ımlaşma duygusunu geliştirir. D) Ekonomiyi etkiler.

E) Sa

ğlığa faydalıdır

2

Cevaplar

2012-11-29T19:37:26+02:00

1.D

1Peygamberler peygamberliklerini göstermek için mucize gösterirler.

3.zati

4.subuti

5.tevekkül

6.D

7Y

8D

9.D

10.D

11C bence

7 3 7
2012-11-29T19:38:35+02:00

1-A

DÜNYA, iBADETİN öZÜDÜR DOĞRU

HAYATIMIZIN KADERLE PROGRAMLANDIĞINA GÖRE İNSAN YAPTIKLARINDAN SORUMLU TUTULAMAZ DOĞRU

AHİRET İNANCI İNSAN DAVRANIŞLARINDA OTOKONTROL BİLİNCİ OLUŞTURUR YANLIŞ

 

4 3 4