Cevaplar

2012-11-29T20:17:29+02:00

Sayılabilen isimleri tanımak kolaydır. Sayabildiğimiz şeyler “countable nouns” dır. 
Örnek: “pen”. Kalemi sayabiliriz. 1, 2, 3 kalem şeklinde söyleyebiliriz. Bazı sayılabilen isimler:

• dog, cat, animal, man, person
• bottle, box, litre
• coin, note, dollar
• cup, plate, fork
• table, chair, suitcase, bag

Sayılabilen isimler tekil de olabilir çoğulda:

a/an belgisiz sıfatlari sayılabilen isimlerle birlikte kullanabiliriz:

• A dog is an animal.

Eğer sayılabilen isim tekil ise, a/the/my/this ile birlikte kullanmalıyız:


• I want an orange. (not I want orange.)
• Where is my bottle? (not Where is bottle?)

Sayılabilen isim çoğul ise, yalnız kullanmalıyız: 

• I like oranges.
• Bottles can break.

Some ve any sayılabilen isimlerle kullanılabilirler:

• I've got some dollars.
• Have you got any pens?

A few ve many sayılabilen isimlerle kullanılabilirler:

• I've got a few dollars.
• I haven't got many pens.


SAYILAMAYAN İSİMLER

İngilizce de, sayılması kabil olan isimlere –sayılabilen isimler- denir. Bunların önüne the, a, an, some, any getirebileceği gibi, üç adet, beş adet gibi sayı kelimeleri de konulabilir ve dolayısıyla çoğul yapılabilir.

A book bir kitap
Three books üç kitap
Seven chairs yedi sandalye

Bazı isimler de sayılamayacak cinsten şeylerdir. Bunlara da –sayılamayan isimler- denir. Bu isimler genel olarak, sıvı veya toz halinde olan şeylerdir. Mesela,


Milk süt
Salt tuz

birer sayılamayan isimdir. Sayılamadıkları için de önlerine a, an veya sayı gösteren bir kelime konulamaz ve çoğul yapılamaz.

Some kelimesi sayılamayan isimlerin önünde –bir miktar, biraz, bir parça- anlamında, sayılabilenler önünde ise –bir kaç tane- anlamına gelir. Any ise isn't / aren't la birlikte kullanılıp '' yoktur '' anlamı verir .

There isn't any water. Bu sudur
There is some salt here. Burada biraz tuz var.
Some water biraz su
Some milk braz süt
There is some milk on the table. Masanın üstünde biraz süt var

 

 

A ..... of ( boşluğa gelecekler :cup , glass, packet, box etc . ) 

Türkçe deki –bir fincan kahve, bir bardak su, bir paket sigara- gibi sözler İngilizce de aşağıdaki örneklerdeki gibi yapılır.

A glass of water bir bardak su
A cup of milk bir fincan süt

Yukarıdaki örneklerde water, milk gibi sayılamayan isimler kullanılmıştır. Sayılabilen isimler kullanıldığında çoğul durumda bulunurlar.

A box of pencils bir kutu kalem (ler)
A packet of cigarettes bir paket sigara
Four cups of coffee dört fincan kahve

There are six cups of milk on the table. Masanın üstünde altı fincan süt var.

 

şimdi simple present tense ' e geçiyorum :) 

 

Ingilizce simple present tense bir işin her zaman yapıldığını anlatır.
Şöyle bir tanımla da 
 Simple present tense  açıklanabilir. Bir iş her zaman yapılırmış gibi ifade ediliyorsa, o cümle geniş zamandır. Yani  Simple present tense cümledir.

*I , you we , they  şahıslarında fiile -s takısı gelmez ama She , he , it şahıslarında fiil -s takısı ile kullanılır.

Örnek:

We live in Turkey .
Biz Türkiye'de yaşarız. 


The dog sleeps everyday.

Köpek her gün uyur .,


Kolay Gelsin


Olumsuz Cümleler


* I , You , We , They ile don't 

* He , She , It ile doesn't kullanılır 

Örnek:


  I don't read book everytime.

 Ben her zaman kitap okumam


  He doesn't study his lessons.

 O derslerine çalşmaz


Soru Cümleleri 

Bunlar en basiti ilk başa Do/does getirip özneyi koyuyorsun ondan sonra fiil ve zaman 

Örnek :

Do you play basketball ?

Sen basketbol oynar mısın ?


Does she read book every evening ?

 O her akşam kitap okur mu ? 

 

6 4 6