Cevaplar

2012-11-29T19:45:42+02:00
İLK İSTANBUL KUŞATMASI  

 

Karaman Seferi'nde Yıldırım Bayezid ile birlikte bulunan,Sırp İmparatoru Yoannes'in oğlu Manuel Bursa'ya geldikten sonra izinsiz bir şekilde İstanbul'a gitti. Bu olay üzerine, Yıldırım Bayezid bu gidişin gizli bir amacı olduğunu düşünerek, daha önceden planlanmış Macaristan seferini iptal etti ve İstanbul'u kuşatma kararı aldı.

İstanbul karadan ve denizden kuşatıldı (1391). Büyük ve kuvvetli toplar olmadığından, kuşatma abluka niteliğinde oldu. Macarların Türk topraklarına girmesiyle kuşatma kaldırıldı. Bu kuşatma Osmanlılar tarafından yapılan ilk İstanbul kuşatmasıdır.

Boş durmayan Macarlar kuzeyden Osmanlı topraklarına girmişlerdi. Üzerlerine gönderilen Türk Akıncıları, Kral Sigismund komutasındaki Macar Ordusunu yendiler (1392). Tuna-Eflak Seferinden dönüldüğünde Selanik ve çevresi de Osmanlı topraklarına katıldı (1394). 

Yıldırım Bayezid 1395 yılında İstanbul'u ikinci kez kuşattı. Fakat Haçlıların harekete geçtiğini haber alınca bu kuşatma da birincisi gibi başarıya ulaşmadan kaldırıldı.

1 1 1
2012-11-29T19:45:45+02:00

Bizans’ın Avrupa devletleri tarafından Roma imparatorluğu’nun devamı sayılması, kutsal şehir kabul edilmesi ve doğudaki son Avrupa kalesi olarak görülmesi gibi nedenlerle böyle kimi anlarda desteklenmesi; şehrin tamamının sağlam surlarla çevrili olması; tüm ortaçağ kentleri gibi uzun kuşatma anlarında şehrin yiyecek ve su ihtiyacını karşılayabilecek olanaklara ve donanımlara sahip olmaları; üç tarafının deniz bir tarafının kara ile çevrili olması kuşatmayı yapanların -devrin teknolojilerinin yetersiz olmasının da etkisi ile-  şehri dört bir taraftan kuşatamamaları; bu durumun karadan ve/veya denizden kolayca yardım alabilmelerini kolaylaştırması…

Telif Sahibi: http://www.sosyal-bilgiler.com/ders-notlari/1434-daha-onceki-istanbul-kusatmalarinin-basarisiz-olma-sebepleri.html#ixzz2GSq4msFn

1 5 1
2012-11-29T19:45:45+02:00

yıldırım bayezit döneminde = Niğboluya yapılan haçlı seferi-Ankara Savaşı (Timur devleti) 

 

0