Cevaplar

2012-11-29T19:51:48+02:00

Anlam gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün yinelenmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır.

1 5 1
2012-11-29T19:51:52+02:00

Duygu ve düğünceleri daha güçlü ifade edebilmek için yapılan söz tekrarlarıdır. Aynı zamanda yeni anlam türetme
yollarından biridir.

İkilemelerle tekrarlar birbirinden farklıdır, tekrarlarda araya virgül girer; fakat ikilemelerde virgül kullanılmaz.

Akşam, akşam, yine akşam… (Tekrar)
Akğam akğam nereden çıktı bu maç.(ikileme)

Bununla birlikte peş peşe gelen fakat ikileme olmayan ifadelere dikkat etmek gerekir. Bu ifadelerde ikileme gibi duran sözcükler cümlenin farklı öğesinde yer alırlar. Halbuki ikilemenin her iki sözcüğü de aynı öğede yer almalıdır.

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. (ikileme değil)

El ele tutuşalım. (ikileme)

 

Örnek:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlama yapılmamıştır?

A) Deminden beri bu soru üzerinde kafa patlatıyorum.
B) Cengiz, sevgisini de nefretini de hiç belli etmezdi.
C) Bu haberi alan herkesin yüreğine su serpildi.
D) Aşk bir mıknatıs gibi ruhları birbirine çeker.
E) Verimli çalışması dikkat çekiyor ve o, kısa sürede göze giriyordu.

Çözüm:

B’de “ileri geri”
C’de “saçma sapan”
D’de “yerli yersiz”
E’de “ecüş bücüş” ikileme görevindedir.
A’da ikileme yoktur.

1 5 1