Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-29T19:58:31+02:00

Çekirdek etrafında elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur. Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgeye orbital denir.


teşekkğr edersen sevinirim

2 5 2
2012-11-29T19:59:02+02:00
Çekirdek etrafında elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur. Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgeye orbital denir.   ATOM ve YAPISI

Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir.

 

Atom Numarası

Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü şeklinde ifade edilebilir.

Atom numarası = Proton sayısı = Çekirdek yükü

Kütle Numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı

 

 

eşitliği yazılabilir.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

 

İYON

(+) veya (–) yüklü ya da gruplarına iyon denir.

elektron verirse (+) yüklü iyon oluşur ve katyon olarak isimlendirilir.

elektron alırsa (–) yüklü iyon oluşur ve anyon olarak isimlendirilir.

Bir X atomu için;  gösterilir.

Buradan nötron sayısı, elektron sayısı bulunabilir.

 

İZOTOP

numaraları aynı kütle numaraları farklı olan atomlara izotop atomlar denir.

 birbirinin izotopudur.

 

İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır.

İzotop iyonların elektron sayıları farklı ise kimyasal özellikleri de fa

 
1 5 1