Cevaplar

2013-12-09T14:46:50+02:00
İsmet İnönü ülkemizin en iyi üretilmeye başlanmıştır. kahramalarin bir. O çok başarılı oldu. İsmet İnönü Mühendislik i Berr-i Hümayun ve Erkan-ı Harbiye Okulu okumustur.erkan-ı Harbiye aynı okul aynı zamanda, bitirmistir.31 Mart hareketinin olayları, o orduda görev yaptı. Ve bastırılmasında önemli rol oynamış ve bu isyanı bastırdı.
Birçok askeri başarı, ismet İnönü 1910'lar başında olmuştur savaşta Yemen burada bir çok almistir.ayni anda Balkan savaşları sırasında Burgarlara karşı kazanmak büyük kazanmistir.birinci dünya savaşı, şimdiki vali, yarbay rütbesine artışı sağlanmıştır. Bundan sonra albay, albay. Kolordu komutanı olarak Kafkas Cephesi, Ruslarla ve Ermenilerle savaştı.
Ve bundan Sonra, Mustafa Kemal isteğine bağlı olarak Filistin cephesine atandı ve burada ingilizlere karşı savasti.bu Nablus savaş sırasında, ta ağırdı, ve sonra istanbul'a döndü.
Askerlikten de istifa ederek ayrıldı ve İstanbul ve anadolu'da Milli Mücadele. Bu ölüm cezası üzerine İstanbul hükümeti kendisini.

Hain Cerkes Ethem isyanı bastırmak için büyük kahramanlık gösterdi. Yunanlılar Ankara'ya dayalı büyük zafer işgal Ankara ve türk milletini yok olmaktan kurtardi.eger İnönü savaşı, kazanmas Yunanlılar Ankara ve türk milletinin işgal edecek sonsuza kadar ortadan kalkacakti.
İkinci İnönü savaşı'nda yunan ordusunu dağıttıktan sonra, Sakarya ve başkomutanlık meydan savaşı kahramanlık gösterdi.


Lozan, bizim bugüne kadarki en büyük zafer kazandı. Lozan yenilgi, şöyle devam etti rütbe-aceze ve zoru benim, kime tutun takım spewing tükürük çığlıklar duyuyorum,ama Lozan'da konu ne patrikhane ve ı know what 2023, bu su ne geçerse konusu olacaktır gizli gizli bir şeyler tek şey vardır Lozan.


İsmet İnönü kazım karabekir en yakın arkadaslarindandi.ataturk yanına gömülmek için en önemli idi

ingilizcesi
Ismet Inonu of our country that have produced the best kahramalarin from one. He has succeeded a lot. Ismet Inonu of Engineering i Berr-i Humayun and Erkan-I Harbiye School okumustur.erkan-I Harbiye the same school at the same time, bitirmistir.31 in the events of March movement, he served in the army. And played a role in the suppression of the revolt.A lot of military success, ismet Inonu at the beginning of the 1910s been to Yemen in the battle here is a very almistir.ayni at the time of the Balkan wars during the Burgarlara big win against kazanmistir.birinci world war, in that the present governor, to the rank of lieutenant colonel, was raised. After that colonel, colonel. As commander of the corps of the Caucasian Front, the Russians and the Armenians fought.And After that, Mustafa Kemal with the request of the Palestinian front, and here was appointed against the British savasti.bu Nablus during the war, ta was heavy, and after he returned to istanbul.He resigned from the army and departed from Istanbul and a anatolia in the National Struggle. It is the government in Istanbul on the death penalty itself.
Treacherous Cerkes Ethem to suppress the rebellion of great heroism showed. The greeks to Ankara, based on the great victory of the occupation of Ankara and the Turkish nation from being destroyed, kurtardi.eger the battle of Inonu, kazanmas the Greeks Ankara and the Turkish nation will occupy would disappear forever.The second Inonu the Greek army in the battle of the Sakarya and after you deploy the commander in chief in the battle showed heroism.

Lausanne, the largest ever in our victory is won. Lausanne defeat, has said rank-mind i aceze whom hold the team spewing saliva I hear screams,but in Lausanne what the subject of the patriarchate,and I know what 2023, this water will be the subject of what passes in a hidden hidden things, the only thing there is in Lausanne.
Ismet Inonu kazım karabekir to the nearest arkadaslarindandi.ataturk's to be buried next to one of the most important was the
0
2013-12-09T15:25:28+02:00
"""................"""
0