Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Geldi geçdi tuymaduk bir kuş konup uçmış gibi
Nice geçdi bilmedük bu rûzgâr önden sona
Eyle tut şimdi bize bir yil esüp geçmiş gibi
Niceler geldi bu mülke gitti vü göçdi girü
Şöyle kim bir kârban (kervan) bir dem konup göçmüş gibi
İşbu dünyâya gelenler bir dem eğlenmediler
Hânümânın dökdi gitdi yağıdan (düşmandan) kaçmış gibi
Sinlere (mezarlara) var kim bilesin bu halâyık (yaratık) neydüğin
Sanasın kim bir ekindür Azrâil biçmiş gibi
Bahtludur şol kişi kim dünyede adı kala
Ölmedi diridürür âb-ı hayat içmiş gibi
Bu ömür sermâyesin olmaz yire harc eyledün
Şöyle kim bir key delü nakdin suya saçmış gibi
İy Âşık sen ömrüni Hak ışkına sarf eylegil
Tâ iresin hazrete bir göz yumup açmış gibi
(gazel bu: http://brahms.emu.edu.tr/cderdiyok/asikpasa.htm)
Aşık Paşa'nın bu gazelinin ahenk unsurlarını, kafiyesini, ölçü ve redifini, temasını, gazeldeki söz sanatlarını ve dönemin zihniyetiyle ilişkisini söyleyebilir misiniz?

2

Cevaplar

2012-11-29T20:07:13+02:00

kaçıncı sınıf bu  ...............

0
2012-11-29T20:08:44+02:00

Kaçıncı sınıf bu ?????? Çok garip isimler var içinde.

0